HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG

Đảng ủy phường Đức Giang tổ chức hội nghị tuyên tuyền kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972-12/2017).
Ngày đăng 18/12/2017 | 16:02  | Lượt xem: 3146

Sáng ngày 17/12/2017 tại hội trường nhà văn hóa phường, Đảng ủy phường Đức Giang đã tổ chức hội nghị tuyên tuyền kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972-12/2017).

Dự hội nghị có Đồng chí Phan Việt Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, Đ/c Nguyễn Thị Thuần – ĐUV, PCT UBND phường, Đ/c Nguyễn Đình Giáp – Chủ tịch Hội CCB phường. đồng chí Trịnh Xuân Báu –  Báo cáo viên Quận Long Biên trực tiếp làm báo cáo viên  buổi tuyên truyền. Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh tổ dân phố và cán bộ, hội viên cựu chiến binh phường Đức Giang.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Trịnh Xuân Báu –  Báo cáo viên Quận Long Biên đã truyền đạt đến hội nghị ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" là Chiến thắng có ý nghĩa thời đại sâu sắc, thể hiện truyền thống vẻ vang, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường của quân và dân ta, là sự kiện lịch sử trọng đại và kỳ tích vô song - biểu tượng chiến thắng của bản lĩnh, ý chí và trí tuệ Việt Nam. Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" đã Khẳng định sự đúng đắn và tất thắng của đường lối chiến tranh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Xây dựng niềm tin, nêu cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Hà Nội trong công cuộc đổi mới Thủ đô và đất nước, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bốn mươi năm nhìn lại, chúng ta càng thấy tự hào về ý nghĩa lịch sử của chiến thắng "Điện Biên phủ trên không". Đây là một trong những chiến thắng vĩ đại nhất của dân tộc ta trong thế kỷ 20, là trang sử vẻ vang của truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước trong thời đại mới - thời đại Hồ chí Minh. Chiến thắng đó đã cho chúng ta một bài học kinh nghiệm về sự tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu; bài học về tiến hành cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện; bài học về xây dựng và phát huy ý chí quyết chiến, quyết thắng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc; bài học về phát huy sức sáng tạo, tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường, tạo nên sức mạnh tổng hợp chiến thắng kẻ thù; đó là bài học của sự quả cảm, khao khát độc lập tự do, xả thân chiến đấu cho lý tưởng cao đẹp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Lịch sử nhân loại đang bước sang những trang sử mới. Tuy nhiên, có những sự kiện mà với tầm vóc lớn lao của nó, sẽ không bao giờ phai mờ trong ký ức nhân loại. Một trong những sự kiện mang dấu ấn đặc biệt ấy là "Điện Biên Phủ trên không". "Điện Biên Phủ trên không", chiến thắng của ý chí và trí tuệ Việt Nam, sẽ vĩnh viễn tồn tại như một mốc son sáng chói mãi ngàn năm. Qua buổi tuyên truyền cán bộ, đảng viên đoàn viên, hội viên nâng cao nhận thức, hiểu rõ và càng thấy tự hào về ý nghĩa lịch sử của chiến thắng "Điện Biên phủ trên không"./.