HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG

HĐND phường Thượng Thanh khóa III tổ chức kỳ họp thứ V
Ngày đăng 21/12/2017 | 15:16  | Lượt xem: 3188

Sáng ngày 20/12/2017, tại hội trường UBND, HĐND phường Thượng Thanh khóa III đã tổ chức kỳ họp thứ V nhằm kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết của HĐND phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND, Thường trực HĐND, Uỷ ban MTTQ phường và quyết định một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐND phường.

Dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Minh Khôi – Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND quận; đồng chí Phạm Thị Kim Oanh – Phó Trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND quận; đồng chí Phạm Thị Minh Hồng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường; Trưởng các ban ngành đoàn thể; các cán bộ chuyên môn; các ông bà Đại biểu HĐND phường; Bí thư chi bộ, tổ trưởng một số tổ dân phố trên địa bàn phường.

Toàn cảnh kỳ họp thứ V HĐND phường khóa III

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2017, phân bổ dự toán ngân sách năm 2018; báo cáo hoạt động của HĐND phường năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; báo cáo về công tác xây dựng chính quyền năm 2017, phương hướng năm 2018; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ V HĐND phường; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội, Ban Pháp chế HĐND phường và các tờ trình của UBND, HĐND phường trình tại kỳ họp.

Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu kiến toàn chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban kinh tế - Xã hội HĐND phường. Đồng chí Nguyễn Việt Hùng – Phó chủ tịch UBMTTQ đã được bầu là Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội với kết quả 27/28 phiếu; đồng chí Dương Thị Hồng – Chủ tịch Hội Phụ nữ được bầu là Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội với kết quả 27/28 phiếu.

Các đại biểu chất vấn Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND phường

Tại phần chất vấn, thảo luận, đã có 06 ý kiến chất vấn của các ông bà đại biểu HĐND phường về công tác quản lý trật tự đô thị, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc đôn đốc thu hồi nợ đọng và quản lý nghĩa trang trên địa bàn phường.

Trả lời chất vấn của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND phường đã báo cáo làm rõ hơn một số kết quả nổi bật phường đã đạt được trong năm 2017 trên các lĩnh vực; đồng thời trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ V cũng như các ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND phường tại kỳ họp này.

Đ/c Hoàng Văn Lực - PBT ĐU, Chủ tịch UBND phường trả lời chất vấn tại kỳ họp

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, các ông bà đại biểu HĐND đánh giá cao phần trả lời chất vấn của lãnh đạo UBND phường cũng như kết quả phường đã đạt được trong năm 2017, đồng thời nhất trí với các báo cáo và tờ trình của UBND trình tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Thị Minh Hồng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường ghi nhận những kết quả đã đạt được về thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017; thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Đồng chí cũng đề nghị UBND phường cần tập trung thực hiện nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm; tập trung chỉ đạo thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; điều hành ngân sách chủ động, linh hoạt, cân đối nguồn thu đáp ứng nhiệm vụ chi thường xuyên và chi đầu tư của phường; tăng cường công tác quản lý đất công nhằm đảm bảo sử dụng đúng mục đích, hiệu quả; quản lý chặt chẽ trong công tác đầu tư xây dựng; thường xuyên sâu sát cơ sở, tăng cường kiểm tra hiện trường, kiểm soát công việc; chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao và tranh thủ ý kiến chỉ đạo của các phòng, ban, ngành của quận để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời.

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng - BTĐU, Chủ tịch HĐND phường phát biểu bế mạc tại kỳ họp

Sau một buổi sáng làm việc, kỳ họp thứ V HĐND phường Thượng Thanh khóa III nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Tại kỳ họp đã thông qua 06 Nghị quyết về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND phường năm 2018; Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2018 của HĐND phường; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018; Nghị quyết về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2018; Nghị quyết về phân bổ dự toán thu – chi ngân sách phường năm 2018; Nghị quyết phê duyệt danh mục đầu tư công sử dụng ngân sách phường năm 2018. Đây là những văn bản pháp lý quan trọng để HĐND và UBND phường làm căn cứ, triển khai tổ chức thực hiện trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng được giao năm 2018.