HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG

Một số kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ở đảng bộ phường Phúc Đồng
Ngày đăng 28/12/2017 | 15:45  | Lượt xem: 5496

Qua 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đọa đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tỏng nội bộ”, nhận thức rõ ý nghĩa tầm quan trọng của Nghị quyết, Đảng bộ phường Phúc Đồng đã và đang tổ chức thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm và bước đầu đạt được những kết quả.

Ngay sau khi Quận ủy Long Biên triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Quận ủy đến các Đảng bộ phường; Đảng ủy phường Phúc Đồng đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai học tập và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết sát với tình hình thực tiễn của phường; đồng thời tổ chức hội nghị học tập nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII gắn với học tập tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.

Trong quá trình học tập và đánh giá bài viết thu hoạch của đảng viên, đảng ủy thấy rằng có những đồng chí đảng viên nhận thức chưa đầy đủ và cho rằng 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ thay cho 19 điều đảng viên không được làm; Trước tình hình như vậy, Đảng ủy phường đã chủ động xây dựng chuyên đề "Nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" trong nội bộ" và tổ chức các hội nghị tọa đàm, nhằm giúp cho đảng viên nhận thức đầy đủ hơn để tránh không mắc phải những biểu hiện suy thoái như: ngại, không sắp xếp bố trí thời gian tham gia học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng, có những trường hợp đảng viên đến ghi tên tham gia sau đó bỏ về không ở lại học tập; trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ được giao còn có cán bộ, đảng viên thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao, làm còn qua loa, đại khái. Trong công tác tự phê bình còn nể nang, né tránh, ngại va chạm, có những cán bộ, đảng viên nói và làm không nhất quán...

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị tọa đàm.

Qua học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đặc biệt là nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa trong nội bộ", đã có kết quả thiết thực đối với Đảng bộ phường Phúc Đồng. Đa số đảng viên đã nhận thức đầy đủ hơn trong việc tham gia sinh hoạt chi bộ, trong việc học tập nghị quyết của Đảng; cán bộ công chức trong cơ quan cũng đã thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan về giờ giấc, về tính chủ động trong công việc; đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong công tác xây dựng Đảng, từ đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức đến người lao động đã nhận thức đầy đủ và rõ hơn về yêu cầu, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng người, từng vị trí công tác; tự giác hơn tỏng tu dưỡng, rèn luyện và bước dầu đã có chuyển biến khá rõ về đạo đức, lối sống, tác phong, tinh thần thái độ khi giải quyết công việc và tiếp xúc với nhân dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt yêu cầu. Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt cả hệ thống chính trị từ phường đến tổ dân phố thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong các kế hoạch, chương trình từ đầu năm; thường xuyên đôn đốc và kiểm tra các chi bộ tổ chức thực hiện những việc cần làm ngay, qua đó đã giải quyết được những nhiệm vụ khó khăn đã tồn tại nhiều năm như: vận động được gần 30 hộ gia đình di chuyển mộ để khớp nối tuyến đường 81m, hoàn thành dự án xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố số 2 (tổ 4+6 cũ), sáp nhập 17 tổ dân phố thành 10 tổ dân phố mới, triển khai dự án xây dựng trường mầm non Phúc Đồng cơ sở 2 tại vị trí đã được quận phê duyệt, 100% hộ dân đã ký biên bản kiểm đếm thực hiện dự án 42 ha.

Kết quả năm 2017, Đảng bộ phường Phúc Đồng được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, phường Phúc Đồng được UBND thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua xuất sắc.

Trong thời gian tới, để Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của đảng di vào cuộc sống, Đảng ủy phường Phúc Đồng xác định và yêu cầu Chi ủy, bí thư các chi bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết, nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết. Cần tập trung chú tọng việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế của chi bộ, đảng viên gắn với thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", coi đây là giải pháp quan trọng nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đưa việc thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào chương trình, kế hoạch hàng năm để tổ chức thực hiện;đôn đốc, kiểm tra, giám sát cấp dưới, đảng viên thực hiện một cách thường xuyên, nghiêm túc. Từng cấp ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nhận thức rõ trách nhiệm của mình và tự giác, gương mẫu, kiên trì thực hiện Nghị quyết. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, nêu cao tinh thần đấu tranh phê và tự phê của mỗi đảng viên. Tăng cường công atcs kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trugn ương 4 khóa XII.

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc chủ động, tích cực của chính quyền, MTTQ, đoàn thể và các chi bộ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong toàn Đảng bộ phường Phúc Đồng sẽ mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng và giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.