HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG

Phường Gia Thụy tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
Ngày đăng 02/01/2018 | 01:38  | Lượt xem: 3372

Chiều ngày 26/12, tại hội trường Đoàn 871 – Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy phường Gia Thụy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương (Nghị quyết Trung ương 6), khóa XII.

Tới dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII có đồng chí Phạm Ngọc – Chuyên viên cao cấp, Trưởng phòng giáo dục lý luận chính trị - Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo thành ủy Hà Nội. Dự hội nghị có đồng chí Lưu Đắc Dũng – Quận ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo quận ủy Long Biên; Đồng chí Nguyễn Thành Biên – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường, các đồng chí đảng viên tại các chi bộ trực thuộc, các đồng chí cán bộ chủ chốt, công chức phường chưa phải là đảng viên.

Đồng chí Phạm Ngọc trực tiếp truyền đạt các nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc đã trực tiếp truyền đạt tới cán bộ, đảng viên của Đảng bộ phường những nội dung cơ bản, cốt lõi của 4 nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết số 19-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết số 20-NQ/TW về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; Nghị quyết số 21-NQ/TW, về "Công tác dân số trong tình hình mới". Đồng chí báo cáo viên đã tập trung trao đổi những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề của từng Nghị quyết.

Các đại biểu dự học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII

Phát biểu tổng kết lớp học, Đồng chí Nguyễn Thành Biên – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường nhấn mạnh 4 nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Đồng chí yêu cầu các đảng viên tham dự hội nghị viết thu hoạch về những vấn đề nhận thức, học tập được từ tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị TW6 và những nội dung được nghe truyền đạt, trao đổi trực tiếp tại Hội nghị theo kế hoạch số 138-KH/ĐU ngày 04/12/2017 của Đảng ủy phường.

Qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã giúp cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ phường nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, qua đó góp phần tuyên truyền rộng rãi những nội dung quan trọng của các Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của phường đã đề ra.