HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG

Đảng ủy phường Đức Giang tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
Ngày đăng 08/01/2018 | 15:34  | Lượt xem: 3387

Ngày 07/01, tại hội trường Nhà văn hóa, Đảng ủy phường Đức Giang tổ chức 02 lớp Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương (Nghị quyết Trung ương 6), khóa XII.

Dự hội nghị có đồng chí Lưu Đắc Dũng – Quận ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo quận ủy Long Biên; Đồng chí Phan Việt Hưng - Bí thư Đảng ủy, đồng chí Lương Hồng Điệp – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, thường trực HĐND, UBND, MTTQ và trưởng các đoàn thể, các đồng chí đảng viên đang sinh hoạt tại 35 chi bộ trực thuộc, các đồng chí cán bộ chủ chốt, công chức phường chưa phải là đảng viên.

Tại mặt Đảng ủy đồng chí Lương Hồng Điệp – Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc Hội nghị, nhấn mạnh 4 nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Toàn cảnh hội nghị.

Nhằm đổi mới, nội dung hình thức học tập, quán triệt nghị quyết, đợt học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Đảng ủy phường tổ chức học tập, quán triệt bằng hình thức thông qua băng hình trực tuyến do Ban Tuyên giáo Quận ủy cung cấp để các đồng chí đảng viên được nghe báo cáo Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của 4 nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết số 19-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết số 20-NQ/TW về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; Nghị quyết số 21-NQ/TW, về "Công tác dân số trong tình hình mới". Đồng chí báo cáo viên đã tập trung trao đổi những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề của từng Nghị quyết.

Phát biểu tổng kết lớp học, đồng chí Lương Hồng Điệp – Phó Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu các đảng viên tham dự hội nghị viết thu hoạch theo gợi ý của Đảng ủy phường về những vấn đề nhận thức, học tập được từ tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 và những nội dung được nghe truyền đạt, tại hội trường và thông qua băng đĩa gửi các chi bộ.

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ phường nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, qua đó góp phần tuyên truyền rộng rãi những nội dung quan trọng của các Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương./.