HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG

Kết quả thực hiện mô hình “Dân vận khéo” của chi bộ 2 - phường Việt Hưng
Ngày đăng 03/06/2021 | 13:52  | Lượt xem: 568

Dự án đường 13,5m từ phố Vũ Đức Thận đến ngõ 9 đường Nguyễn Văn Linh, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội được UBND quận Long Biên phê duyệt tháng 7/2020. Tại dự án này tổ dân phố số 2 phường Việt Hưng có 8 hộ dân sử dụng đất nông nghiệp thuộc diện GPMB. Sau khi có thông báo của UBND quận Long Biên về thực hiện dự án đường 13,5m,  đồng chí Âu Xuân Kiên Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân vận đã tổ chức cuộc họp tổ dân vận để triển khai công tác tuyên truyền vận động tới 8 hộ dân thuộc diện GPMB về chủ trương, chính sách, cơ chế hiện hành trong GPMB.

Ngày 5/10/2020 tổ dân phố đã tổ chức hội nghị dân chính bàn các giải pháp tuyên truyền vận động các hộ dân trong diện GPMB. Phát biểu ý kiến với hội nghị đồng chí Âu Mạnh Tùng - PBTTTĐU đã ghi nhận động viên những kết quả mà tổ dân phố đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm; đặc biệt chỉ đạo chi bộ, tổ dân vận, tổ dân phố cần tập trung vào công tác GPMB dự án đường 13,5 m, trong đó làm tốt công tác tuyên truyền vận động các hộ dân chưa đồng thuận về chế độ chính sách GPMB, mục đích để các hộ dân hiểu đúng chủ trương của việc đầu tư dự án hạ tầng cơ sở công cộng, hiểu rõ chính sách bồi thường đền bù GPMB, để các hộ dân đồng thuận chấp hành chủ trương thực hiện tốt các bước theo quy trình GPMB của dự án.

Đồng chí Âu Xuân Kiên BTCB, tổ trưởng tổ dân vận trực tiếp tuyên truyền vận động bà Âu Thị Oanh chủ hộ diện thực hiện GPMB dự án đường 13,5m.

Tổ công tác tới hộ gia đình bà Âu Thị Oanh tuyên truyền vận động thực hiện chính sách GPMB dự án đường 13,5m

Với dự án này chỉ có 8 hộ dân trong tổ dân phố có đất nông nghiệp thực hiện việc GPMB; tuy số hộ GPMB ít, song quá trình thực hiện các bước trong GPMB gặp không ít khó khăn; lúc đầu chỉ có 5 hộ thống nhất với chủ trương chính sách, đồng thuận trong việc kiểm đếm, phương án đền bù và nhận tiền đền bù GPMB theo đúng kế hoạch; còn lại 3 hộ do nhận thức hiểu biết về cơ chế chính sách GPMB còn hạn chế, ngay từ những ngày đầu đã không nhất trí về chế độ chính sách, có những phản ứng gay gắt, không hợp tác trong việc kiểm đếm, đã gây nhiều trở ngại cho tổ công tác, kéo dài thời gian ảnh hưởng tới tiến độ của dự án; sau nhiều lần tổ công tác của phường và tổ dân phố đã tích cực tiếp cận người thân của gia đình để giải thích và vận động hộ gia đình chấp hành chủ trương chính sách thì có 2/3 hộ còn lại đã hợp tác trong việc kiểm đếm và nhận tiền đền bù GPMB; đến thời điểm tháng 1/2021 còn duy nhất 1 hộ gia đình bà Âu Thị Oanh đã ủy quyền cho con trai là ông Lương Văn Học đại diện để thực hiện chế độ chính sách GPMB; lúc này ông Lương Văn Học kiên quyết không hợp tác, gây rất nhiều khó khăn với tổ công tác và tổ dân phố; Chi ủy chi bộ đã họp bàn cùng tổ dân vận, thảo luận và đề xuất nhiều giải pháp tích cực trong dân vận khéo để vận động gia đình; lãnh đạo tổ dân phố, cán bộ tổ dân vận đã nhiều lần tiếp cận các thành viên trong gia đình để giải thích cơ chế chính sách, phân tích đúng sai về nhận thức, hiểu biết với ông Lương Văn Học người đại diện của hộ bà Âu Thị Oanh; với phương châm kiên trì, dân vận khéo đã thuyết phục được gia đình, cuối cùng đã đi đến hợp tác với việc kiểm đếm và thống nhất về phương án đền bù GPMB mà UBND quận đã phê duyệt; đến ngày 14/4/2021 thì gia đình bà Âu Thị Oanh đã nhận tiền đền bù GPMB xong và ký biên bản bàn giao mặt bằng cho Ban quản lý dự án để đơn vị thi công thực hiện bảo đảm đúng tiến độ trên giao.

Ngày 14/4/2021 hộ gia đình bà Âu Thị Oanh đã đồng thuận thống nhất với phương án và ký nhận tiền đền bù GPMB!

Sau gần 6 tháng thực hiện công tác dân vận khéo trong công tác GPMB; tới lúc này toàn bộ 8 hộ dân trong tổ dân phố đã thực hiện xong việc nhận tiền đền bù GPMB của dự án đường 13,5m. Qua nhiều trở ngại khó khăn trong suốt quá trình tuyên truyền vận động thực hiện công tác GPMB; song với quyết tâm cao của cấp ủy chi bộ trong lãnh đạo và chỉ đạo; sự vào cuộc tích cực trách nhiệm của tổ dân vận và cả hệ thống chính trị ở tổ dân phố; công tác GPMB dự án đường 13,5m đã thành công tốt đẹp; góp phần thực hiện tốt chủ đề năm 2021 hành động của quận Long Biên là "Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng"./.