HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG

Kỳ họp thứ XII- HĐND phường Ngọc Thụy, khóa III, nhiệm kỳ 2016- 2021
Ngày đăng 22/06/2021 | 15:32  | Lượt xem: 365

Sáng ngày 21/6/2021, tại hội trường Ủy ban nhân dân phường, Hội đồng nhân dân phường Ngọc Thụy đã tổ chức kỳ họp thứ XII – Hội đồng nhân dân phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thế Thạch - UVBTV, Trưởng ban tuyên giáo quận ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng – QUV, Trưởng phòng nội vụ quận; ông Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND phường; Các ông bà trong Ban thường vụ Đảng ủy; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, công chức chuyên môn cơ quan phường; Đại diện Ban chỉ huy Công an phường; Hiệu trưởng các nhà trường; Đại diện cử tri của 26 tổ dân phố và 31 ông bà đại biểu HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 được triệu tập.

Các đ/c lãnh đạo và đại biểu dự họp thực hiện nghi lễ cào cờ

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, ông Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND phường đã phát biểu khai mạc.

Ô Thẩm Bá Phước, BTĐU, CT HĐND phường khai mạc kỳ họp

Kỳ họp đã tiến hành nội dung thứ nhất, kiện toàn bầu chức danh Chủ tịch UBND phường đối với ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó bí thư đảng ủy, Quyền Chủ tịch UBND phường theo đúng trình tự quy định. Kết quả có 30/31 đại biểu HĐND (bằng 96,77%) bầu ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó bí thư đảng ủy, Quyền Chủ tịch UBND phường giữ chức danh Chủ tịch UBND phường. Kỳ họp nhất trí 100% thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch UBND phường.

Kỳ họp đã tiến hành bỏ phiếu bầu và biểu quyết thông qua NQ bầu CT UUBND

Nội dung thứ hai: Kỳ họp đã nghe báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế, xã hội – ANQP 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, dự toán thu chi ngân sách cuối năm 2021; báo cáo quyết toán tài chính năm 2020; Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường về công tác xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình của UBND phường trình tại kỳ họp của Ban Kinh tế và Ban pháp chế HĐND phường. Trong 6 tháng đầu năm 2021, trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhưng với phương châm "vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội" theo chỉ đạo của cấp trên, việc thực hiện Nghị quyết HĐND phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng đã đạt những kết quả tốt khả quan. Phường đã thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và đẩy mạnh các hoạt động, triển khai có hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu được giao trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó thực hiện nhiệm vụ chính trị, phường đã tập trung tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường, thành công tốt đẹp.

Kỳ họp nghe báo cáo

Tại kỳ họp đã có 2 ý kiến chất vấn trực tiếp của các ông bà đại biểu Hội đồng nhân dân đối với lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường và các ban ngành liên quan xung quanh các nội dung như: Tình hình an ninh trật tự, công tác quản lý đất công; quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị; công tác khắc phục về hạ tầng đô thị và đầu tư cơ sơ hạ tầng, đầu tư nâng cấp về hạ tầng Y tế, trường học, các tuyến đường ngõ, hệ thống tiêu thoát nước, Nhà văn hóa tổ dân phố; giải trình rõ việc quản lý thu chi ngân sách của phường.

Ý kiến tại kỳ họp

Ông Nguyễn Tiến Dũng, PBTĐU, quyền CTUBND phường trả lời ý kiến của cử tri tại kỳ họp

Các ý kiến chất vấn đã được ông Nguyễn Tiến Dũng, quyền Chủ tịch UBND đã trả lời, giải trình trực tiếp, cụ thể trong phạm vi thẩm quyền, những ý kiến chưa được giải đáp tại kỳ họp sẽ được thư ký kỳ họp tổng hợp, để đề xuất các cơ quan chuyên môn, các cấp có thẩm quyền nghiên cứu trả lời.

Đ/c Nguyễn Thế Thạch, UVBTV, TBTG, GĐTTBDCT quận phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thế Thạch - UVBTV, TTuyên giáo quận ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận đã nhấn mạnh chỉ còn vài ngày nữa là toàn quận chính thức chuyển sang thực hiện mô hình Chính quyền đô thị; đây là kỳ họp cuối cùng của HĐND phường, đồng chí đề nghị các đồng chí lãnh đạo, các ban ngành, đòan thể, các bộ phận chuyên môn của phường tập trung khắc phục xử lý, giải quyết những vấn đề tồn tại, gửi văn bản nêu rõ những vấn đề thuộc về các phòng ban chuyên môn của quận để có những giải pháp tháo gỡ kịp thời; đề nghị các đồng chí lãnh đạo các tổ dân phố, cử tri phường tiếp tục phối hợp cùng MTTQ phường đẩy mạnh công tác giám sát về việc thực hiện những nội dung mà UBND phường đã xây dựng trong báo cáo.

Phát biểu kết luận kỳ họp, ông Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường tiếp thu các ý kiến đóng góp, nhấn mạnh những nội dung trọng tâm của kỳ họp và yêu cầu:

- Đảng ủy, UBND phường sớm ban hành Quy chế hoạt động sau khi kiện toàn các chức danh, trước khi thực hiện Chính quyền đô thị. Hoàn tất hồ sơ trình HĐND quận để kỳ họp HĐND quận thông qua quy trình công tác cán bộ trình Thành phố ra quyết định.

- Phát huy các kênh giám sát của HĐND quận và tiếp tục làm tốt chức năng giám sát UBMTTQ phường đối với các hoạt động của UBND; đẩy mạnh tuyên truyền, nắm bắt định hướng tư tưởng, dư luận xã hội tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân về thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Các bộ phận chuyên môn liên quan, căn cứ chức năng nhiệm vụ, nghiên cứu, có những giải pháp thiết thực, giải đáp tháo gỡ những vấn đề mà cử tri quan tâm và trả lời bằng văn bản gửi đến cử tri.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ XII - HĐND phường Ngọc Thụy khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 2 Nghị quyết: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ANQP 6 tháng cuối năm 2021; Nghị quyết về quyết toán tài chính năm 2020.

Các đ/c lãnh đạo quận chụp ảnh lưu niệm, tặng quà chia tay đại biểu HĐND phường

(Nguồn:TT HĐND phường)