Cấp Quận

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
36/KH-HĐND Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 - HĐND thành phố khoá XV 12/07/2017 Đ/c Nguyễn Văn Liêm - Phó Chủ tịch HĐND quận
35/KH-HĐND Kế hoạch công tác quý III/2017 của Thường trực HĐND quận Long Biên 02/07/2017 Đ/c Nguyễn Văn Liêm - Phó Chủ tịch HĐND quận
45/TB-HĐND Về việc điều chỉnh thời gian kỳ họp thứ IV - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 30/06/2017 Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hằng - Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận
44/TB-HĐND Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND quận quý III/2017 27/06/2017 Đ/c Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch HĐND quận
1278/UBND-VP Trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ III - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 22/06/2017 Đ/c Đinh Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND quận
43/TB-HĐND THÔNG BÁO hoãn tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ IV - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 21/06/2017 Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hằng - Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận
33/KH-HĐND Tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Ba - Quốc hội khoá XIV tại đơn vị bầu cử số 9 - Quận Long Biên 19/06/2017 Đ/c Nguyễn Văn Liêm - Phó Chủ tịch HĐND quận
31/KH-HĐND Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 - HĐND thành phố khoá XV tại đơn vị bầu cử số 9 - Quận Long Biên 06/06/2017 Đ/c Nguyễn Văn Liêm - Phó Chủ tịch HĐND quận
30/KH-HĐND Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ IV - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 06/06/2017 Đ/c Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch HĐND quận
41/TB-HĐND Thông báo về thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ IV - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 17/05/2017 Đ/c Nguyễn Văn Liêm - Phó Chủ tịch HĐND quận
04/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua Đề án "Phát triển làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật gắn với dịch vụ, du lịch trên địa bàn quận giai đoạn 2016-2020" 25/07/2016 Đ/c Đỗ Mạnh Hải- Chủ tịch HĐND quận
03/2016/NQ-HĐND Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2016 25/07/2016 Đ/c Đỗ Mạnh Hải- Chủ tịch HĐND quận
02/2016/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động của HĐND quận Long Biên khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021 25/07/2016 Đ/c Đỗ Mạnh Hải- Chủ tịch HĐND quận
01/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 25/07/2016 Đ/c Đỗ Mạnh Hải- Chủ tịch HĐND quận
23/QĐ-UBBC Về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND quận Long Biên, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử 26/04/2016 Đỗ Mạnh Hải
05/CV-TBTT Định hướng nội dung tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trong tháng 5/2016 22/04/2016 Nguyễn Thế Thạch
Số 04-CV/TBTT Công văn về việc chỉ đạo các nội dung tuyên truyền bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 giai đoạn 2+3 20/04/2016 Nguyễn Thế Thạch
32/NV-XDCQ Về tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân 22/02/2016 Vũ Thị Thành
02/TB-UBBC Thông báo lịch triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 28/01/2016 Nguyễn Văn Liêm
01/KH-UBBC Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn quận Long Biên 28/01/2016 Nguyễn Văn Liêm