chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

Phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống (R6), tỷ lệ 1/5000 (Đoạn từ cầu Bắc Cầu đến cầu Phù Đổng)

Ngày đăng 27/02/2023 | 12:24  | Lượt xem: 3646
Ngày 25/3/2023, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1046/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống (R6), tỷ lệ 1/5000 (Đoạn từ cầu Bắc Cầu đến cầu Phù Đổng)

Phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở)

Ngày đăng 27/02/2023 | 11:29  | Lượt xem: 5232
Ngày 25/3/2023, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1045/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến Mễ Sở)

UBND Quận phê duyệt và triển khai kế hoạch thực hiện phương án quản lý, khai thác, quỹ đất nông nghiệp, đất bãi bồi, bãi nổi ven sông Hồng nằm ngoài quy hoạch phân khu N10 thuộc địa giới hành chính phường Long Biên, Cự Khối

Ngày đăng 22/09/2022 | 03:48  | Lượt xem: 1242
Quận hiện còn khoảng 1.100 ha đất nông nghiệp, đất bãi bồi ven sông. Trong đó, đất nông nghiệp, đất bãi bồi, bãi nổi ven sông Hồng nằm ngoài quy hoạch phân khu N10 thuộc địa giới hành chính của...

Thông báo lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 03/10/2019 | 08:03  | Lượt xem: 30468
Để có căn cứ thông qua HĐND Thành phố Hà Nội và trình Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của quận Long Biên theo đúng quy định của pháp luật, UBND quận tổ chức lấy ý kiến đóng góp...

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Long Biên

Ngày đăng 14/03/2019 | 02:51  | Lượt xem: 10051
Ngày 07/3/2019, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1086/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Long Biên.

Kế hoạch thực hiện chương trình 03-Ctr/QU về" Tập trung đầu tư, hoàn thiên hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân" năm 2016

Ngày đăng 22/09/2016 | 09:52  | Lượt xem: 7637
Triển khai kế hoạch thực hiện chương trình 03-Ctr/QU về" Tập trung đầu tư, hoàn thiên hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị...

HĐND Thành phố phê duyệt Nghị quyết về kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2016-2020 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 10/09/2016 | 01:09  | Lượt xem: 7885
Ngày 03/8/2016, Kỳ họp thứ 2 khóa XV, HĐND Thành phố Hà Nội đã phê duyệt Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2016-2020 của Thành phố Hà Nội

Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội quận Long Biên năm 2017 (vòng 1)

Ngày đăng 10/09/2016 | 12:45  | Lượt xem: 7732
UBND Quận đã phê duyệt Kế hoạch phát triển KT-XH quận Long Biên năm 2017 (vòng 1)

UBND Thành phố chấp thuận điều chỉnh quy hoạch chuyển đổi chức năng Khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư

Ngày đăng 30/06/2016 | 06:11  | Lượt xem: 6299
UBND Thành phố vừa có văn bản số 3364/UBND-ĐT ngày 07/6/2016 chấp thuận điều chỉnh quy hoạch chuyển đổi chức năng Khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư thành khu đô thị quận Long Biên.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo KTKT công trình: Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp các trường Tiểu học trên địa bàn quận Long Biên năm 2015

Ngày đăng 03/10/2015 | 10:57  | Lượt xem: 5944
phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo KTKT công trình: Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp các trường Tiểu học trên địa bàn quận Long Biên năm 2015