chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

Thông báo lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 03/10/2019 | 08:03  | Lượt xem: 15625
Để có căn cứ thông qua HĐND Thành phố Hà Nội và trình Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của quận Long Biên theo đúng quy định của pháp luật, UBND quận tổ chức lấy ý kiến đóng góp...

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Long Biên

Ngày đăng 14/03/2019 | 02:51  | Lượt xem: 7626
Ngày 07/3/2019, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1086/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Long Biên.

Kế hoạch thực hiện chương trình 03-Ctr/QU về" Tập trung đầu tư, hoàn thiên hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân" năm 2016

Ngày đăng 22/09/2016 | 09:52  | Lượt xem: 6634
Triển khai kế hoạch thực hiện chương trình 03-Ctr/QU về" Tập trung đầu tư, hoàn thiên hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị...

HĐND Thành phố phê duyệt Nghị quyết về kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2016-2020 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 10/09/2016 | 01:09  | Lượt xem: 7263
Ngày 03/8/2016, Kỳ họp thứ 2 khóa XV, HĐND Thành phố Hà Nội đã phê duyệt Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2016-2020 của Thành phố Hà Nội

Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội quận Long Biên năm 2017 (vòng 1)

Ngày đăng 10/09/2016 | 12:45  | Lượt xem: 7084
UBND Quận đã phê duyệt Kế hoạch phát triển KT-XH quận Long Biên năm 2017 (vòng 1)

UBND Thành phố chấp thuận điều chỉnh quy hoạch chuyển đổi chức năng Khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư

Ngày đăng 30/06/2016 | 06:11  | Lượt xem: 5684
UBND Thành phố vừa có văn bản số 3364/UBND-ĐT ngày 07/6/2016 chấp thuận điều chỉnh quy hoạch chuyển đổi chức năng Khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư thành khu đô thị quận Long Biên.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo KTKT công trình: Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp các trường Tiểu học trên địa bàn quận Long Biên năm 2015

Ngày đăng 03/10/2015 | 10:57  | Lượt xem: 5500
phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo KTKT công trình: Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp các trường Tiểu học trên địa bàn quận Long Biên năm 2015