chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

Kế hoạch thực hiện chương trình 03-Ctr/QU về" Tập trung đầu tư, hoàn thiên hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân" năm 2016

Ngày đăng 22/09/2016 | 09:52 AM  | Lượt xem: 280
Triển khai kế hoạch thực hiện chương trình 03-Ctr/QU về" Tập trung đầu tư, hoàn thiên hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị...

HĐND Thành phố phê duyệt Nghị quyết về kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2016-2020 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 10/09/2016 | 01:09 PM  | Lượt xem: 1387
Ngày 03/8/2016, Kỳ họp thứ 2 khóa XV, HĐND Thành phố Hà Nội đã phê duyệt Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2016-2020 của Thành phố Hà Nội

Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội quận Long Biên năm 2017 (vòng 1)

Ngày đăng 10/09/2016 | 12:45 PM  | Lượt xem: 862
UBND Quận đã phê duyệt Kế hoạch phát triển KT-XH quận Long Biên năm 2017 (vòng 1)

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án khu chức năng đô thị hai bên tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đi khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên

Ngày đăng 01/07/2016 | 08:30 AM  | Lượt xem: 1805
UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án khu chức năng đô thị hai bên tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đi khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên.

UBND Thành phố chấp thuận điều chỉnh quy hoạch chuyển đổi chức năng Khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư

Ngày đăng 30/06/2016 | 06:11 PM  | Lượt xem: 497
UBND Thành phố vừa có văn bản số 3364/UBND-ĐT ngày 07/6/2016 chấp thuận điều chỉnh quy hoạch chuyển đổi chức năng Khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư thành khu đô thị quận Long Biên.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo KTKT công trình: Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp các trường Tiểu học trên địa bàn quận Long Biên năm 2015

Ngày đăng 03/10/2015 | 10:57 AM  | Lượt xem: 570
phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo KTKT công trình: Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp các trường Tiểu học trên địa bàn quận Long Biên năm 2015