Văn bản chỉ đạo Văn bản chỉ đạo

Văn bản chỉ đạo của Trung Ương, Thành phố Văn bản chỉ đạo của Trung Ương, Thành phố

Cuộc thi viết về điển hình Dân vận khéo trên địa bàn Quận năm 2022 Cuộc thi viết về điển hình Dân vận khéo trên địa bàn Quận năm 2022

hoạt động của chủ đề năm 2021 hoạt động của chủ đề năm 2021

Dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng của phường Việt Hưng
Ngày đăng 22/04/2021 | 16:48  | Lượt xem: 3163

Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị phường Việt Hưng. Trong đó, vai trò dân vận của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã đã đồng hành cùng với chính quyền tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân sớm bàn giao mặt bằng thi công dự án.

Năm 2020 được sự quan tâm của Quận Long Biên, dự án xây dựng Tuyến đường 25m từ khu Trung tâm Thương mại Gia Thụy đến đường 40m khu đô thị Việt Hưng phường Việt Hưng đã chính thức được khởi công, tuyến đường có ý nghĩa quan trọng tạo động lực phát triển kinh tế trên địa bàn phường, kết nối giao thông thuận lợi cho lưu thông sản xuất hàng hóa, dịch vụ và đi lại của người dân, dự án có tổng chiều dài 550m, rộng 25m với tổng mức đầu tư trên 277 tỷ đồng, trong đó chi phí cho công tác GPMB trên 231 tỷ đồng dự án có quy mô thiết kế hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn văn minh đô thị, dự án có liên quan đến 183 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 50 hộ tái định cư.

Dự án xây dựng tuyến đường 25m nối liền Trung tâm Thương mại Gia Thụy đến khu đô thị Việt Hưng được coi là dự án trọng điểm, có tính cấp thiết, quan trọng đối với quận Long Biên nói chung và phường Việt Hưng nói riêng. Nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của công tác GPMB, nhất là tầm quan trọng của dự án, Đảng ủy phường Việt Hưng đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, MTTQ và các tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của quận và của phường, chủ động nắm chắc và phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh, tâm tư, nguyện vọng, chính đáng, hợp pháp, các kiến nghị của nhân dân về chủ trương, cơ chế, chính sách bồi thường, các điều kiện đảm bảo cho tái định cư, đồng thời phối hợp với các cấp, các ngành và các cơ quan liên quan giải quyết những vấn đề phát sinh, khiếu nại, tố cáo của nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, chính sách đối với việc bồi thường, GPMB thực hiện dự án, động viên nhân dân khắc phục khó khăn trước mắt, bàn giao mặt bằng cho dự án đúng tiến độ, thời gian. Chỉ đạo thực hiện phối hợp giữa Ban công tác mặt trận, các cấp ủy chi bộ, chi hội đoàn thể có liên quan đến dự án, đăng ký mô hình dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng theo chủ đề của Quận năm 2020, tổ chức tuyên truyền cho nhân dân nắm vững chủ trương, cơ chế chính sách đối với việc bồi thường, tái định cư, ổn định cuộc sống, đảm bảo kết quả, thời gian, tiến độ của dự án. Đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của đảng viên, người cao tuổi ở khu dân cư để tuyên truyền, vận động thuyết phục nhân dân. Chi ủy, Ban công tác mặt trận phối hợp chặt chẽ với các ngành cấp trên thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, GPMB theo đúng quy định, đảm bảo cho người dân có đất thu hồi được thụ hưởng đúng và đầy đủ quyền lợi, chế độ theo chính sách hiện hành. Với phương châm “Đến từng ngõ, gõ từng nhà”, “Mưa dầm thấm lâu”, “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, “Luôn gần dân, trọng dân, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân, giải quyết công việc hài hòa, hợp lý, thấu tình đạt lý” cùng với sự cố gắng nỗ lực, kiên trì của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các bộ tổ dân phố, ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể đã tích cực vào cuộc, chủ động gặp gỡ trao đổi, tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên, với hình thức phù hợp, do đó những băn khoăn, vướng mắc của nhân dân đã dần được tháo gỡ. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở với nội dung: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” để nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền và nghiêm túc chấp hành quy định. Đồng thời, trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện đã phát huy vai trò giám sát của UB MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng. Do đó việc triển khai GPMB được công khai, minh bạch, không để tiêu cực xảy ra, đảm bảo đúng trình tự và các chế độ chính sách theo quy định. Chỉ đạo giữ vững ổn định tình hình ANCT, TTATXH trong quá trình tiến hành GPMB, Công an phường thực hiện tốt việc nắm bắt tình hình ANCT, TTATXH tại các vị trí thu hồi đất thực hiện dự án, kịp thời có những giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bức xúc của nhân dân đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án, đồng thời ngăn ngừa các tệ nạn xã hội, giữ ổn định tình hình cơ sở, làm tốt công tác rà soát, phân loại các đối tượng bị lợi dụng, lôi kéo để tuyên truyền vận động các đối tượng không chấp hành các chủ trương, chính sách về GPMB hoặc cản trở công tác GPMB thực hiện dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị tại cơ sở, kết quả bước đầu đến nay thông qua công tác tuyên truyền vận động, đã có 67 hộ thực hiện công tác kiểm đếm xong, trong đó có 6 hộ đảng viên, sau khi được tuyên truyền các hộ đã chủ động, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ công tác làm nhiệm vụ, và mong muốn muốn được sớm nhận tiền đền bù hỗ trợ GPMB, để ổn định đời sống và phát triển kinh tế.

Có khá nhiều các hộ gia đình đã phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để tổ công tác làm nhiệm vụ đo đạc kiểm đếm

Để tạo sự đồng thuận hơn nữa trong nhân dân về công tác giải phóng mặt bằng, thời gian tới Đảng ủy phường tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng uỷ, hiệu lực quản lý điều hành của Chính quyền và phát huy vai trò hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội trong thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai, bồi thường GPMB, xác định  công tác GPMB có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định đời sống, đảm bảo TTATXH của nhân dân trên địa bàn phường, phối hợp với các cơ quan, phòng, ban, ngành liên quan giải quyết kịp thời các vướng mắc, kiến nghị về GPMB. Chú trọng thực hiện công khai, công bằng, dân chủ và đúng pháp luật, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tăng cường đối thoại với nhân dân trong diện GPMB. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các cơ chế, chính sách của Thành phố trên các lĩnh vực đất đai, bồi thường GPMB, quản lý quy hoạch. Qua đó, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ và nhân dân về lĩnh vực đất đai, bồi thường GPMB, tạo thuận lợi trong quá trình triển khai các dự án, bàn giao mặt bằng đúng thời hạn.

Tăng cường công tác quản lý hiện trạng, tập trung và đẩy nhanh công tác cập nhật chỉnh lý biến động đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời, kiên quyết đối với các trường hợp lấn chiếm đất, chuyển mục đích, xây dựng công trình trái phép trên đất... theo đúng quy định, phối hợp tốt với các chủ đầu tư dự án và Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB thực hiện đo đạc, xác định nguồn gốc đất, áp giá đền bù, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng chế độ. 

Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong phối hợp với các cơ quan liên quan để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và GPMB đến các hộ dân, động viên thuyết phục cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đồng thời tạo sự đồng thuận, chấp hành pháp luật về đất đai tạo điều kiện thuận lợi trong công tác GPMB triển khai các dự án trên địa bàn phường.

Quan tâm chăm lo ổn định đời sống nhân dân về tái định cư, phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các nhà đầu tư thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội nhằm phục hồi phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Tăng cường công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn phường.

Có thể nói, để thực hiện GPMB hiệu quả còn phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó công tác Dân vận là một nội dung hết sức quan trọng, góp phần không nhỏ cho hiệu quả công tác GPMB, thời gian tới Đảng ủy phường Việt Hưng cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả chủ đề của Quận là “Năm dân vận khéo, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng”.

 

Kho tư liệu chủ đề năm 2021

Bản quyền Cổng TTĐT: Quận Long Biên - TP Hà Nội.
Địa chỉ: Số 01, Vạn Hạnh, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tel: (024) 38724033, Fax: 38724618
Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn