Văn bản chỉ đạo Văn bản chỉ đạo

Văn bản chỉ đạo của Trung Ương, Thành phố Văn bản chỉ đạo của Trung Ương, Thành phố

hoạt động của chủ đề năm 2021 hoạt động của chủ đề năm 2021

Kết quả 9 tháng thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác GPMB” của Quận
Ngày đăng 06/10/2021 | 09:39  | Lượt xem: 1327

Thực hiện Kế hoạch số 18-KH/QU ngày 30/12/2020 của Quận ủy về “Thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng” trên địa bàn quận năm 2021”; với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị Quận, việc thực hiện chủ đề năm 2021 chín tháng đầu năm đã đạt kết quả đáng khích lệ.

Sau khi ban hành kế hoạch số 18-KH/QU, Quận ủy tiếp tục triển khai nhiều văn bản chỉ đạo nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề đã đặt ra; UBND Quận đẩy mạnh tuyên truyền công tác giải phóng mặt bằng, nắm bắt kịp thời các vấn đề phát sinh để chỉ đạo giải quyết, tổ chức đối thoại với các hộ dân, tổ chức trong diện GPMB thực hiện các dự án trọng điểm nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ, duy trì việc thông tin báo cáo kết quả định kỳ hàng tháng; MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phát động các phong trào thi đua, tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng”, huy động ủng hộ quỹ phòng, chống Covid-19, phối hợp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trong thời gian giãn cách…

Khối vận các phường chủ động nắm tình hình tư tưởng Nhân dân, tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tập trung vào công tác GPMB, chỉnh trang đô thị, đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường; giảm chăn nuôi trong khu dân cư; không sử dụng bếp than tổ ong; giảm rác thải nhựa... Quan tâm chỉ đạo, định hướng hoạt động của các tổ dân vận có khó khăn về thực hiện GPMB, Phát huy vai trò của các Tổ dân vận ở tổ dân phố, đặc biệt là người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện việc bàn giao GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn. Thành lập 220 Tổ Covid cộng đồng với 2269 thành viên tham gia tích cực tuyên truyền, giám sát các hộ gia đình thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; vận động Nhân dân tiêm vaccin phòng dịch; tham gia các chốt trực kiểm soát tại các ngõ, nhỏ, chợ,… người ra đường, người vào chợ…

Quận ủy tổ chức các Hội nghị giao ban quý I, 6 tháng về việc thực hiện chủ đề năm do đồng chí Phó bí thư thường trực - trưởng Khối vận Quận chủ trì; các đồng chí UVTV luôn sâu sát với cơ sở, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các mô hình tại đơn vị được phân công phụ trách, đề xuất Ban thường vụ, Thường trực Quận ủy kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc; Ban Dân vận Quận ủy thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua; rà soát tiến độ thực hiện các mô hình trên toàn Quận, báo cáo Thường trực Quận ủy tại các kỳ giao ban; thành lập tổ thẩm định đánh giá kết quả thực hiện các mô hình thi đua Dân vận khéo 6 tháng đầu năm, đề xuất Hội đồng thi đua Quận ban hành Quyết định khen thưởng đối với 31 mô hình tiêu biểu, có sức lan tỏa trong cộng đồng (bao gồm: 4 mô hình thuộc lĩnh vực VH-XH; 7 mô hình thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường; 16 mô hình thuộc lĩnh vực GPMB; 1 mô hình thuộc lĩnh vực kinh tế; 3 mô hình thuộc lĩnh vực TTĐT).

Kết quả 9 tháng đầu năm 2021, có  tổng số có 451 mô hình đăng ký thi đua thực hiện chủ đề năm của Quận, trong đó có 353 mô hình tập thể, 98 mô hình cá nhân. Các mô hình tập thể, cá nhân “Dân vận khéo” trên hầu hết các lĩnh vực đời sống - xã hội. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” thực hiện chủ đề năm của Quận đã được phát động sâu rộng cùng với các phong trào thi đua khác đã tạo được sự đồng tình hưởng ứng trong Nhân dân, tạo khí thế mới trong công tác, lao động sản xuất, có tác động tích cực đến việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19, đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu của các tập thể, cá nhân trong hỗ trợ công tác phòng, chống dịch như: mô hình Mô hình "Phòng tuyến áo xanh" của Quận đoàn Long Biên; mô hình “1000 ổ bánh mì- ship ngay tức thì” của tiệm bánh mì Ông Dung, mô hình “Cơm trưa nghĩa tình- đồng hành chống dịch”- phường Việt Hưng; mô hình “Shipper không đồng” của Đoàn thanh niên phường Ngọc Lâm; mô hình “Mái ấm mùa dịch” của UBND phường Thượng Thanh; mô hình “Đi chợ hộ gia đình thực hiện cách ly” của Hội LHPN phường Cự Khối; mô hình “Chuyến xe thanh niên- chở năm học mới 202” của Đoàn thanh niên phường Giang Biên; mô hình “Bếp ăn yêu thương” của Tổ Covid cộng đồng Tổ dân phố số 9 phường Giang Biên; mô hình “vận động các hộ cho thuê trọ trên địa bàn tổ dân phố miễn, giảm tiền thuê trọ cho các hộ trọ trong thời gian giãn cách xã hội” của tổ dân vận tổ dân phố 18 – phường Ngọc Thụy; mô hình “khéo trong vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia ủng hộ phòng, chống dịch covid 19” của Hội LHPN phường Bồ Đề; mô hình “Shiper xanh - Cùng em đến trường” của đội hình thanh niên tình nguyện phường Sài Đồng; mô hình "Trạm hạnh phúc - Chạm yêu thương" của Hội LHPN phường Long Biên; mô hình “Bếp cơm thiện nguyện” của Tổ covid cộng đồng TDP số 7, mô hình “Bếp ăn yêu thương” của Tổ covid cộng đồng TDP số 9 phường Gia Thụy; mô hình “shipper áo xanh” của Đoàn Thanh niên phường Thạch Bàn.… và nhiều mô hình tiêu biểu khác trên địa bàn 14 phường.

Có thể nói, các mô hình thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác GPMB” của Quận đã được duy trì thực hiện tốt. Các tập thể, cá nhân tiêu biểu “Dân vận khéo” đã khéo léo, linh hoạt, biết phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tạo sự đồng thuận cao trong xã hội để mọi người, mọi nhà, mọi tổ chức tự giác chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, mang lại lợi ích trong từng đơn vị, địa phương và Nhân dân. “Dân vận khéo” đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án; góp phần thực hiện tốt QCDC ở cơ sở; vận động nhân dân chấp hành công tác GPMB thực hiện 100 dự án trên địa bàn Quận (15 dự án trọng điểm, 28 dự án chuyển tiếp đảm bảo đúng tiến độ đề ra), kịp thời phê duyệt phương án, chi trả đền bù cho các hộ dân, tạo tiền đề để các dự án được triển khai trên địa bàn Quận, đồng thời huy động được nhiều nguồn lực trong Nhân dân, qua đó tạo động lực thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, bước đầu thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quận./.

 

Kho tư liệu chủ đề năm 2021

Bản quyền Cổng TTĐT: Quận Long Biên - TP Hà Nội.
Địa chỉ: Số 01, Vạn Hạnh, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tel: (024) 38724033, Fax: 38724618
Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn