Văn bản chỉ đạo Văn bản chỉ đạo

Văn bản chỉ đạo của Trung Ương, Thành phố Văn bản chỉ đạo của Trung Ương, Thành phố

Cuộc thi viết về điển hình Dân vận khéo trên địa bàn Quận năm 2022 Cuộc thi viết về điển hình Dân vận khéo trên địa bàn Quận năm 2022

hoạt động của chủ đề năm 2021 hoạt động của chủ đề năm 2021

Kết quả thực hiện chủ đề năm của Quận quý I năm 2021 trên địa bàn phường Cự Khối
Ngày đăng 26/03/2021 | 10:07  | Lượt xem: 1272

Ngay sau khi Quận ủy triển khai kế hoạch số 18-KH/QU ngày 30/12/2020 về triển khai thực hiện chủ đề “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng”, Đảng ủy phường Cự Khối đã tổ chức tuyên truyền kế hoạch đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường. Xây dựng và triển khai kế hoạch số 22-KH/ĐU, ngày 14/01/2021 của Đảng ủy phường về phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2021. Đã có 17 tập thể, 8 cá nhân đăng ký thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Trong đó lĩnh vực giải phóng mặt bằng: 08 mô hình, lĩnh vực kinh tế: 04 mô hình, lĩnh vực văn hóa – xã hội: 05 mô hình, lĩnh vực Bảo vệ môi trường: 08 mô hình.

Đ/c Bí thư Đảng uỷ phường triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của Quận

Xác định công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) là nhiệm vụ trọng tâm của Phường trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, Đảng ủy phường tập trung chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc. Trên địa bàn phường hiện nay có 10 dự án (trong đó có 4 dự án chuyển tiếp). Để công tác giải phóng mặt bằng đạt hiệu quả, UBND phường đã tập trung các giải pháp, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn Quận tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Song song với đó, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ dân vận tăng cường công tác tuyên truyền, vận động.  Chính vì vậy nhóm dự án đang thực hiện cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ. Dự án Đường 13,5 m từ khu Tái định cư đến trường THCS Cự Khối, tổng số 36 hộ phải GPMB gồm: 08 hộ đất Nông nghiệp; 28 hộ đất ở và đất vườn. Có 22/27 hộ đã phê duyệt phương án nhận tiền, có 02 hộ chưa nhận tiền GPMB do chưa đồng ý với chính sách đất nông nghiệp cá thể và đang khiếu nại lần 2 lên UBND Thành phố, phường đã vận động và 02 hộ đã đồng ý bàn giao mặt bằng. Hiện nay đơn vị đang thi công.

Đơn vị đang thi công đoạn đường 13,5m từ khu Tái định cư đến trường THCS Cự Khối

Dự án Xây dựng trường Mầm Non tại ô QH G.7/NT1: có 22 hộ gia đình, cá nhân  đang sử dụng 29 thửa đất Nông nghiệp nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Phường đã tuyên truyền, vận động 22 hộ gia đình, cá nhân nhận tiền, bàn giao mặt bằng, đơn vị đang tiến hành thi công.

Đơn vị đang thi công dự án Xây dựng trường Mầm Non tại ô QH G.7/NT1

Dự án Xây dựng vườn hoa Cự Khối tại ô qui hoạch G7/CX3: Tổng số có 93 thửa đất của các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng với diện tích 9200m2 đất Nông nghiệp nằm trong phạm vi GPMB (22 hộ cắt xén, 71 hộ thu hồi hết), 01 đơn vị. Diện tích đất trong phạm vi GPMB: 12.513,8 m2. Khi triển khai dự án một số hộ chưa đồng tình, tuy nhiên qua tuyên truyền, vận động đến nay đã có 91 hộ nhận tiền, 02 hộ chờ phương án phê duyệt. Đối với 01 đơn vị, UBND phường đang phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của UBND quận ban hành thông báo thu hồi đất qua đó thực hiện công tác GPMB theo quy định. Hiện nay dự án đang thi công.

Đối với một số dự án chuyển tiếp, một số dự án đang thực hiện còn một số hộ vướng mắc, chờ các cấp có thẩm quyền giải quyết, Phường tiếp tục nắm bắt tình hình và tổ chức tuyên truyền, vận động.

Đơn vị đang thi công dự án vườn hoa Cự Khối

Bên cạnh công tác GPMB, việc thực hiện Phương án chấm dứt chăn nuôi cũng là nhiệm vụ được Phường quan tâm trong công tác “Dân vận khéo”. Đến hết tháng 12/2020, trên địa bàn phường còn 29 hộ chăn nuôi (trong khu dân cư 23 hộ, ngoài khu dân cư 06 hộ). Số lượng lợn là 584 con, bò 06 con. Đảng ủy phường đã chỉ đạo chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các tổ dân phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động. Theo sự phân công phụ trách công tác tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi tại các tổ dân phố, MTTQ, các đoàn thể đã phối hợp với tổ dân phố hàng tháng đến từng hộ chăn nuôi để vận động, nắm số lợn, đồng thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, nhu cầu hỗ trợ khi dừng chăn nuôi. Đoàn kiểm tra liên ngành của của phường đã tiến hành 3 đợt kiểm tra, rà soát  các hộ chăn nuôi gia súc trên địa bàn phường. Qua đợt kiểm tra đoàn đã rà soát số lượng đàn gia súc, gia cầm, phân loại theo nhóm, tuổi đàn lợn, số lợn nái, lợn con theo mẹ. Lập biên bản kiểm tra từng thời điểm. Kết quả quí I/2021 giảm 10 hộ chăn nuôi gia súc, với số con 246. Đến ngày 25/3/2021trên địa bàn phường còn 19 hộ chăn nuôi gia súc (trong khu dân cư 14 hộ, ngoài khu dân cư 05 hộ) với 362 con. Trong thời gian tới Phường tiếp tục công tác tuyên truyền, vận động, phấn đấu năm 2021 không còn hộ chăn nuôi trong khu dân cư.

Công tác tuyên truyền vận động các hộ chấm dứt chăn nuôi

Việc thực hiện chủ đề năm 2021 của Quận đã được phường Cự Khối triển khai thực hiện kịp thời, bước đầu có kết quả. Qua đó nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn./.

Kho tư liệu chủ đề năm 2021

Bản quyền Cổng TTĐT: Quận Long Biên - TP Hà Nội.
Địa chỉ: Số 01, Vạn Hạnh, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tel: (024) 38724033, Fax: 38724618
Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn