Văn bản chỉ đạo Văn bản chỉ đạo

Văn bản chỉ đạo của Trung Ương, Thành phố Văn bản chỉ đạo của Trung Ương, Thành phố

Cuộc thi viết về điển hình Dân vận khéo trên địa bàn Quận năm 2022 Cuộc thi viết về điển hình Dân vận khéo trên địa bàn Quận năm 2022

hoạt động của chủ đề năm 2021 hoạt động của chủ đề năm 2021

Mô hình “Dân vận khéo trong công tác giải phóng mặt bằng” của đ/c Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố số 10, phường Cự Khối
Ngày đăng 04/11/2021 | 13:43  | Lượt xem: 1772

Thực hiện Kế hoạch số 18-KH/QU ngày 30/12/2020 về thực hiện chủ đề “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng” và Kế hoạch số 22-KH/ĐU ngày 14/01/2021 của Đảng uỷ phường Cự Khối về “phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2021”, đồng chí Phạm Bá Vượng - Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân vận số 10 phường Cự Khối đã đăng ký thực hiện mô hình “Dân vận khéo trong công tác giải phóng mặt bằng” đối với 02 dự án trên địa bàn tổ dân phố.

 Năm 2021, tổ dân phố số 10 phường Cự Khối có 02 dự án được triển khai, đó là dự án xây dựng trường Mầm non thuộc ô quy hoạch G/NT1 và dự án xây dựng tuyến đường 13,5m từ đường 25m tới ngõ Hoà Bình và từ ngõ Hoà Bình tới phố Xuân Đỗ. Tổng số có 71 hộ gia đình có diện tích đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 của tổ dân phố, với vai trò là Bí thư chi bộ, đồng chí Phạm Bá Vượng đã cùng tập thể Chi uỷ chi bộ cụ thể hóa kế hoạch, xây dựng Nghị quyết chi bộ để triển khai tổ chức thực hiện ở tổ dân phố.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, đồng chí luôn gương mẫu trong mọi hoạt động, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện mô hình “Dân vận khéo”, đồng chí luôn chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận nhân dân, đặc biệt là các hộ gia đình trong diện giải phóng mặt bằng và cả các hộ dân bên cạnh, xung quanh dự án, kịp thời báo cáo Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh; thường xuyên cùng với các thành viên tổ dân vận đến từng hộ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để tuyên truyền, vận động. Tại các dự án, có một số hộ dân ban đầu chưa đồng tình, tuy nhiên, với phương châm “Mưa dầm, thấm lâu”, đồng chí cùng tổ dân vận luôn kiên trì, phân tích, lựa chọn cách thức tuyên truyền, vận động đối với từng trường hợp cụ thể để đạt hiệu quả. Có hộ là hội viên của các chi hội thì phải kết hợp với Chi hội trưởng đoàn thể, có hộ thì phải kết hợp với người có tiếng nói uy tín trong dòng họ để vận động. Kết quả bước đầu, đồng chí cùng các thành viên tổ dân vận, Ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể đã vận động 22 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng 29 thửa đất Nông nghiệp nằm trong phạm vi GPMB dự án xây dựng trường Mầm non nhận tiền, bàn giao mặt bằng, đến nay đơn vị tiến hành thi công sắp hoàn thành dự án.

Đối với dự án xây dựng tuyến đường 13,5m từ ngõ Hòa Bình đến đường Phố Xuân Đỗ, tổng số có 19 hộ gia đình có diện tích đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Đã tuyên truyền, vận động 17 hộ bàn giao mặt bằng, đặc biệt trong đó có 01 trường hợp không phối hợp kiểm đếm, nhiều lần tổ công tác của Phường và tổ dân phố đến tuyên truyền vận động nhưng gia đình vẫn không hợp tác, tuy nhiên, với sự kiên trì, bền bỉ, đồng chí cùng với tổ công tác của Phường và lãnh đạo tổ dân phố đã vận động hộ gia đình thực hiện kiểm đếm xong để trình Quận phê duyệt phương án., hiện còn 03 hộ đang công khai phương án.

Đối với tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường 25m đến ngõ Hòa Bình phường Cự Khối, tổng số có 32 hộ; trong đó đất nông nghiệp là 16 hộ, đã phê duyệt và trả tiền 16/16 hộ năm 2020; 16 hộ đất ở, đất vườn đã được thẩm tra, thẩm định và phê duyệt 11 hộ (4 hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng, 07 hộ chưa nhận tiền do có kiến nghị về chính sách hỗ trợ về giá đất, tổ dân phố tiếp tục phối hợp với tổ công tác vận động các hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng), còn 05 hộ chưa thẩm định, tổ công tác của Phường đang hoàn thiện các thủ tục theo quy trình.                                                                                    

Bên cạnh việc vận động nhân dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đồng chí cùng các thành viên trong tổ dân vận cũng thành công trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chấm dứt chăn nuôi trong khu dân cư, đến nay đã vận động 7/8 hộ gia đình chấm dứt không chăn nuôi lợn và chuyển đổi sang phát triển kinh tế bằng mô hình khác, còn 01 hộ gia đình nuôi 03 con lợn 50 kg/con đã hứa xong lứa sẽ kết thúc.

Kết quả thực hiện mô hình “Dân vận khéo” của đồng chí Phạm Bá Vượng đã góp phần cùng tổ dân phố số 10 bước đầu hoàn thành một trong những chỉ tiêu đã được Phường giao năm 2021, cùng với hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trên địa bàn phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phường Cự khối năm 2021 và các năm tiếp theo./.

Kho tư liệu chủ đề năm 2021

Bản quyền Cổng TTĐT: Quận Long Biên - TP Hà Nội.
Địa chỉ: Số 01, Vạn Hạnh, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tel: (024) 38724033, Fax: 38724618
Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn