Văn bản chỉ đạo Văn bản chỉ đạo

Văn bản chỉ đạo của Trung Ương, Thành phố Văn bản chỉ đạo của Trung Ương, Thành phố

Cuộc thi viết về điển hình Dân vận khéo trên địa bàn Quận năm 2022 Cuộc thi viết về điển hình Dân vận khéo trên địa bàn Quận năm 2022

hoạt động của chủ đề năm 2021 hoạt động của chủ đề năm 2021

Tổ dân vận tổ dân phố 35 – phường Ngọc Thụy vượt tiến độ “Dân vận khéo” trong thực hiện chấm dứt chăn nuôi gia súc.
Ngày đăng 19/04/2021 | 10:50  | Lượt xem: 2679

Đến ngày 30/3/2021, Tổ dân vận tổ dân phố phố 35 đã hoàn thành vượt tiến độ việc tuyên truyền, vận động hộ gia đình ông Nguyễn Văn Muôn và gia đình ông Đào Văn Diễn thực hiện chấm dứt chăn nuôi gia súc trên địa bàn tổ dân phố.

Công tác dân vận nhiều năm qua đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân phường Ngọc Thụy. Nhân dân tích cực lao động, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; củng cố khối đại đoàn kết, giữ gìn an ninh góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Năm 2021, thực hiện chủ đề “Năm dân vận khéo, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng”  tiếp tục thực hiện Phương án số 04 của UBND quận Long Biên về giảm chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn quận. Tổ dân dân vận tổ dân phố số 35 đã bám sát Nghị quyết chuyên đề số 41-NQ/ĐU ngày 25/02/2021 về lãnh đạo thực hiện chăm dứt chăn nuôi gia súc, giảm đàn gia cầm trên địa bàn phường Ngọc Thụy năm 2021; Kế hoạch số 26 –KH/ĐU ngày 28/01 năm 2021 về phát động thi đua thực hiện mô hình “Dân vận khéo” năm 2021, báo cáo chi bộ để triển khai thực hiện Nghị quyết lãnh đạo; qua rà soát, đến đầu năm 2021, trên địa bàn tổ dân phố 35 còn 02 hộ chăn nuôi gia súc với tổng số 17 con lợn, trong đó: gia đình ông Nguyễn Văn Muôn (sinh năm 1968) và bà Nguyễn Thị Nguyệt, (sinh năm 1969) có 14 con lợn, gia đình ông Đào Văn Diễn (sinh năm 1978) có 03 con lợn, cả hai hộ gia đình đều làm kinh tế hộ gia đình bằng nghề nuôi lợn nái và lợn thịt từ nhiều năm trước.

Sau khi thảo luận, thống nhất, tổ dân vận đăng ký thực hiện 01 mô hình dân vận khéo "Tuyên truyền, vận động hộ gia đình ông Nguyễn Văn Muôn thực hiện chấm dứt chăn nuội Lợn xong trước 30/6/2021". Đây là một việc làm khó, bởi lẽ các hộ chăn nuôi gia súc trên địa bàn tổ dân phố đều làm kinh tế hộ gia đình, giải quyết việc làm và tích lũy bằng nghề chăn nuôi gia súc nhiều năm (đặc biệt gia đình ông Muôn đã chăn nuôi trên 30 năm), nhưng với quyết tâm cao của chi bộ, tổ dân phố và phát huy vai trò của tổ dân vận trong việc tuyên truyền vận động nhân dân; ngay sau khi đăng ký thực hiện mô hình “Dân vận khéo”, tổ dân vận đã trực tiếp đến từng hộ chăn nuôi, nắm tình hình và kiên trì tuyên truyền, vận động 02 hộ gia đình thực hiện nghiêm quy định dừng chăn nuôi gia súc trên địa bàn. Cùng với đó, tổ dân vận cũng lắng nghe ý kiến người dân và thống kê các nhu cầu hỗ trợ như tiền vay vốn ưu đãi, hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ thuê kiot tại các chợ … của 02 hộ khi dừng chăn nuôi; qua đó có báo cáo để phường, quận có chính sách hỗ trợ.

Với sự hỗ trợ, tạo điều kiện của UBND phường Ngọc Thụy, lãnh đạo tổ dân phố 35 và tổ dân vận của tổ đã đến thuyết phục, phân tích những mặt được, những mặt hạn chế cho gia đình; bên cạnh đó tổ dân phố cũng tham mưu với UBND phường tạo điều kiện giúp làm giấy phép xây dựng để gia đình ông Muôn làm nhà trọ cho thuê, tăng thêm thu nhập, đồng thời tổ dân phố cũng đề xuất Hội Liên hiệp phụ nữ phường làm tín chấp cho 02 hô gia đình vay vốn của ngân hàng chính sách để giải việc làm sau khi dừng chăn nuôi gia súc. Hiện nay 02 hộ gia đình tiếp tục mở rộng việc trồng rau trên thửa đất nông nghiệp đã được giao trước đây để tăng thu nhập cho gia đình.

“Mưa dầm thấm lâu” đó là phương châm của những người làm công tác dân vận khéo trên địa bàn phường Ngọc Thụy nói chung và Tổ dân vận tổ dân phố 35 riêng; đến ngày 30/3/2021, Tổ dân vận tổ dân phố số 35 đã hoàn thành vượt tiến độ việc tuyên truyền, vận động hộ gia đình ông Nguyễn Văn Muôn và gia đình ông Đào Văn Diễn thực hiện chấm dứt chăn nuôi gia súc trên địa bàn tổ dân phố, qua đó đã có sức lan tỏa để các tổ dân phố cũng như các hộ gia đình đang chăn nuôi ở các tổ dân phố còn lại thực hiện chấm dứt chăn nuôi.

Một số hình ảnh tuyên truyền, VĐ và hoàn thành việc chấm dứt chăn nuôi tại TDP 35:

Đến vận động tại 2 hộ gia đình (ảnh do TDP cung cấp)

Hoàn thành việc chấm dứt chăn nuôi

Có thể thấy phong trào “Dân vận khéo” trên địa bàn phường Ngọc Thụy đã giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phong cách dân vận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo phương châm: “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, phương châm đó đi vào đời sống xã hội; góp phần tập hợp, vận động được đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần quan trọng củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhân dân với Đảng. Việc triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” bước đầu đã phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên với cách làm phong phú, sáng tạo, chắc chắn rằng với cách làm này và sự đồng tình ủng hộ của cán bộ và nhân dân trên địa bàn góp phần xây dựng phường Ngọc Thụy phát triển bền vững, văn minh, giàu đẹp.

Nguyễn Hồng Phương (Nguồn: Tổ DV TDP 35)

Kho tư liệu chủ đề năm 2021

Bản quyền Cổng TTĐT: Quận Long Biên - TP Hà Nội.
Địa chỉ: Số 01, Vạn Hạnh, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tel: (024) 38724033, Fax: 38724618
Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn