Văn bản chỉ đạo Văn bản chỉ đạo

Văn bản chỉ đạo của Trung Ương, Thành phố Văn bản chỉ đạo của Trung Ương, Thành phố

hoạt động của chủ đề năm 2021 hoạt động của chủ đề năm 2021

Vai trò của công tác dân vận tại quận Long Biên trong giai đoạn mới
Ngày đăng 28/09/2021 | 14:44  | Lượt xem: 1084

Thực hiện chủ trương của Đảng về công tác dân vận, Những năm qua, công tác dân vận quận Long Biên luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; nhận thức về vị trí, vai trò công tác dân vận, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được nâng lên. Hệ thống dân vận được kiện toàn đồng bộ ở các cấp, các ngành; coi trọng việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, chủ động tiếp xúc, đối thoại, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, không để hình thành điểm nóng.

Công tác dân vận đã có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở, thực hiện tốt phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” để tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Các cán bộ làm công tác dân vận thực hiện nghiêm việc nêu gương trước quần chúng, nhân dân, không ngừng phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện, bám sát thực tiễn cuộc sống như lời Bác Hồ đã dạy “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” để tham mưu kịp thời cho cấp ủy giải quyết những đề xuất, kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” nhiều năm qua đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị và lực lượng làm công tác dân vận quan tâm chỉ đạo, thực hiện gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội phát động, hệ thống dân vận đã chú trọng đổi mới công tác tham mưu, phương thức thực hiện công tác dân vận; bám sát cơ sở, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; kịp thời tham mưu cho cấp ủy giải quyết những vấn đề liên quan đến lợi ích chính đáng của người dân. Qua đó, nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền. Với phương châm "Đảng nói - Dân tin, Mặt trận và các đoàn thể vận động - Dân theo, Chính quyền làm - Dân ủng hộ", hệ thống dân vận từ Quận đến cơ sở đã tham mưu cấp ủy phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của địa phương. Bên cạnh đó, quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là 06 quy chế do Quận ban hành được triển khai tích cực. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ và các đoàn thể nhân dân, Công tác tôn giáo được quan tâm, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh.

Phong trào "Dân vận khéo" cũng góp phần tích cực vào việc vận động nhân dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư để xây dựng và triển khai các dự án trọng điểm của Quận. Qua phong trào, xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong vận động nhân dân bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị, trật tự xây dựng, phát triển kinh tế….đóng góp thiết thực vào thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của Quận.

Nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế trên địa bàn Quận tiếp tục tăng trưởng, thu ngân sách hàng năm tăng nhanh; chi ngân sách hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. chất lượng công tác quy hoạch được nâng cao; tập trung xây dựng và quản lý đô thị, tạo bước đột phá về cảnh quan môi trường. Văn hóa - xã hội phát triển mạnh, hướng về cơ sở. Anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định; công tác quốc phòng - quân sự địa phương được củng cố và tăng cường.

Thực tiễn năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19 trong nước và quốc tế, công tác dân vận một lần nữa khẳng định vai trò thiết thực trong việc vận động Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc tự ý thức bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng, thực hiện quy định giãn cách xã hội và tuân thủ thông điệp 5K, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trong bối cảnh chủng virus mới diễn biến nhanh, mạnh, khó lường. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ dân vận từ Quận đến cơ sở bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình Nhân dân, đặc biệt đối tượng yếu thế, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc, giãn việc... để kịp thời chia sẻ, phối hợp hỗ trợ, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền trong việc giúp đỡ, góp phần đảm bảo sức khỏe, an sinh xã hội, giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội, tuyệt đối không để người dân nào “bị bỏ lại phía sau”. Đặc biệt, sau khi UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 08/9/2021 về "xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vacxin phòng, chống Covid-19 cho người dân trên địa bàn Thành phố", một bộ phận Nhân dân có tâm lý không muốn tiêm vì cho rằng nếu tiêm vaccine thì sẽ có rủi ro, một bộ phận thì có tâm lý lo ngại về độ an toàn và tác dụng của vaccine Vero Cell do hãng Sinopharm (Trung Quốc) sản xuất… Trước tình hình đó, cán bộ dân vận đã thực hiện phương pháp “nêu gương”, tiên phong tiêm trước, vận động Nhân dân tiêm vaccine để tạo miễn dịch cộng đồng, không lựa chọn, phân biệt vaccine phòng ngừa. Tính đến hết ngày 15/9/2021, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 mũi đạt 93,89% (201.195/214.278 người - theo dân số bầu cử), hiện nay, Quận vẫn đang chỉ đạo các phường tích cực rà soát tiêm mũi 1 và tỷ lệ này đang tiếp tục được nâng lên, hướng đến hoàn thành tiêm mũi 2 cho người dân trong thời gian sớm nhất.

Thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội…. nói chung và công tác phòng chống dịch Covid- 19 nói riêng trong thời gian qua trên địa bàn Quận là kết quả của sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân quận Long Biên, trong đó có có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ làm công tác dân vận từ Quận đến cơ sở.

Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 và các năm tiếp theo, trong thời gian tới, công tác Dân vận trên địa bàn Quận phải không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; thực hiện có hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Tăng cường tiếp xúc lắng nghe, đối thoại, trao đổi, động viên Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống; phối hợp chặt chẽ công tác dân vận trong hệ thống chính trị; xem trọng công tác dân vận chính quyền; công tác mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận theo quan điểm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân”. Qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, quốc phòng an ninh trên địa bàn Quận giai đoạn hiện nay./.

Kho tư liệu chủ đề năm 2021

Bản quyền Cổng TTĐT: Quận Long Biên - TP Hà Nội.
Địa chỉ: Số 01, Vạn Hạnh, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tel: (024) 38724033, Fax: 38724618
Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn