Văn bản chỉ đạo Văn bản chỉ đạo

Văn bản chỉ đạo của Trung Ương, Thành phố Văn bản chỉ đạo của Trung Ương, Thành phố

Cuộc thi viết về điển hình Dân vận khéo trên địa bàn Quận năm 2022 Cuộc thi viết về điển hình Dân vận khéo trên địa bàn Quận năm 2022

hoạt động của chủ đề năm 2021 hoạt động của chủ đề năm 2021

Ngọc Lâm với kết quả thực hiện bước đầu trong khâu đột phá vừa thực hiện phát triển KTXH gắn với thực hiện chủ đề năm ngay trong quý I.

26/03/2021 | 10:07  | Lượt xem: 1203
Năm 2021 được quận Long Biên xác định là năm thực hiện có chiều sâu về chủ đề  “Năm dân vận khéo, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng” . Ngay  sau khi Quận ủy triển...

Phường Ngọc Lâm xác định mô hình dân vận khéo là nhiệm vụ quan trọng thực hiện chủ đề năm 2021.

Ngày đăng 26/03/2021 | 10:07  | Lượt xem: 969
Thực hiện kế hoạch số 18-KH/QU ngày 30/12/2020 của quận ủy Long Biên về triển khai thực hiện chủ đề “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng” trên địa bàn quận Long Biên năm 2021,...

Một số kết quả bước đầu trong thực hiện các mô hình dân vận khéo ở phường Đức Giang

Ngày đăng 26/03/2021 | 10:07  | Lượt xem: 1427
Có được kết quả bước đầu đó có sự đóng góp quan trọng của công tác dân vận của cả hệ thống chính trị. Một số mô hình khéo đã phát huy hiệu quả tạo sức lan tỏa trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị...

Phường Phúc Lợi chủ động, sáng tạo thực hiện chủ đề Quận Long Biên năm 2021

Ngày đăng 26/03/2021 | 10:07  | Lượt xem: 1308
Thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng” năm 2021 của Quận ủy Long Biên, phường Phúc Lợi đã chủ động, sáng tạo lựa chọn triển khai với nhiều mô hình phong phú,...

Tạo một bước chuyển biến mới trong công tác “Dân vận khéo” năm 2021

Ngày đăng 26/03/2021 | 10:07  | Lượt xem: 1723
Công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm tập hợp, tuyên truyền, giáo dục quần chúng nhân dân thành một lực lượng to lớn, đông đảo, đoàn kết xung quanh Đảng Cộng sản...

Kho tư liệu chủ đề năm 2021

Bản quyền Cổng TTĐT: Quận Long Biên - TP Hà Nội.
Địa chỉ: Số 01, Vạn Hạnh, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tel: (024) 38724033, Fax: 38724618
Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn