Văn bản chỉ đạo Văn bản chỉ đạo

Văn bản chỉ đạo của Trung Ương, Thành phố Văn bản chỉ đạo của Trung Ương, Thành phố

hoạt động của chủ đề năm 2021 hoạt động của chủ đề năm 2021

Tạo một bước chuyển biến mới trong công tác “Dân vận khéo” năm 2021

26/03/2021 | 10:08  | Lượt xem: 835
Công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm tập hợp, tuyên truyền, giáo dục quần chúng nhân dân thành một lực lượng to lớn, đông đảo, đoàn kết xung quanh Đảng Cộng sản...

Thực hiện chủ đề năm 2021 trên địa bàn phường Long Biên kết quả bước đầu

Ngày đăng 23/03/2021 | 09:31  | Lượt xem: 1708
Năm 2021, Quận ủy Long Biên thống nhất xây dựng kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm với nội dung “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng”.

Chi hội CCB tổ 6 vận động hội viên thực hiện công tác giải phóng mặt bằng

Ngày đăng 10/03/2021 | 04:35  | Lượt xem: 1275
Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động hội viên đi đầu trong việc chấp hành các Chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Chiều ngày 21 /02 /2021, chi hội CCB tổ dân phố số 6 đã tổ chức tới...

Kết quả bước đầu thực hiện chủ đề công tác năm 2021 tại phường Giang Biên

Ngày đăng 16/03/2021 | 10:55  | Lượt xem: 1166
Bên cạnh thực hiện chủ đề của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, năm 2021, Quận ủy Long Biên thống nhất xây dựng kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2021 với nội...

Phường Ngọc thụy triển khai thực hiện chủ đề “năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng”

Ngày đăng 20/03/2021 | 02:30  | Lượt xem: 663
Trong những năm qua lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” đã và đang được cả hệ thống chính trị của phường Ngọc Thụy vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ trên...

Kho tư liệu chủ đề năm 2021

Bản quyền Cổng TTĐT: Quận Long Biên - TP Hà Nội.
Địa chỉ: Số 01, Vạn Hạnh, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tel: (024) 38724033, Fax: 38724618
Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn