Văn bản chỉ đạo Văn bản chỉ đạo

Văn bản chỉ đạo của Trung Ương, Thành phố Văn bản chỉ đạo của Trung Ương, Thành phố

Cuộc thi viết về điển hình Dân vận khéo trên địa bàn Quận năm 2022 Cuộc thi viết về điển hình Dân vận khéo trên địa bàn Quận năm 2022

hoạt động của chủ đề năm 2021 hoạt động của chủ đề năm 2021

Hội Cựu chiến binh phường Thạch Bàn thực hiện chủ đề của Quận năm 2021 “Năm dân vận khéo”

15/11/2021 | 09:46  | Lượt xem: 3170
Năm 2021 Hội Cựu chiến binh Phường Thạch Bàn thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với việc thực hiện chủ đề của Quận “Năm dân vận khéo”. Mỗi cán bộ, hội viên Hội cựu chiến...

Dân vận khéo trong xây dựng “Tổ dân phố Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh” trên địa bàn phường Thạch Bàn

Ngày đăng 23/11/2021 | 09:48  | Lượt xem: 1694
Trong năm 2021, các tổ dân phố trên địa bàn phường Thạch Bàn đã triển khai tổ chức, vận động nhân dân trên địa bàn tổ thực hiện có hiệu quả các nội dung phong trào thi đua xây dựng “Tổ dân phố Xanh...

Kỹ năng tuyên truyền hiệu quả trong công tác dân vận

Ngày đăng 04/11/2021 | 04:00  | Lượt xem: 2354
1. Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục khẳng định: Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ...

Quận Long Biên phát huy hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” trong công tác phòng chống dịch Covid - 19.

Ngày đăng 04/11/2021 | 01:54  | Lượt xem: 2972
Thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác GPMB” của Quận, 9 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn quận Long Biên đã xuất hiện nhiều mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả của nhiều tập thể, cá...

Mô hình “Dân vận khéo trong công tác giải phóng mặt bằng” của đ/c Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố số 10, phường Cự Khối

Ngày đăng 04/11/2021 | 01:43  | Lượt xem: 2725
Thực hiện Kế hoạch số 18-KH/QU ngày 30/12/2020 về thực hiện chủ đề “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng” và Kế hoạch số 22-KH/ĐU ngày 14/01/2021 của Đảng uỷ phường Cự Khối về...

Kho tư liệu chủ đề năm 2021

Bản quyền Cổng TTĐT: Quận Long Biên - TP Hà Nội.
Địa chỉ: Số 01, Vạn Hạnh, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tel: (024) 38724033, Fax: 38724618
Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn