Văn bản chỉ đạo Văn bản chỉ đạo

Văn bản chỉ đạo của Trung Ương, Thành phố Văn bản chỉ đạo của Trung Ương, Thành phố

hoạt động của chủ đề năm 2021 hoạt động của chủ đề năm 2021

Kết quả thực hiện chủ đề “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng” 06 tháng đầu năm 2021 của phường Thượng Thanh

Ngày đăng 28/06/2021 | 09:36  | Lượt xem: 3923
Năm 2021 được UBND quận Long Biên chọn chủ đề “ Năm dân vận khéo, trọng tâm là công tác giải phòng mặt bằng”, trên cơ sở các hướng dẫn của UBND quận, Đảng ủy - UBND phường Thượng Thanh đã...

Kết quả công tác đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn Quận

Ngày đăng 25/06/2021 | 03:59  | Lượt xem: 3248
Xác định được tầm quan trọng của công tác GPMB đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Quận, 6 tháng đầu năm 2021, hệ thống chính trị từ Quận đến cơ sở đã tập trung nhiều giải pháp đồng bộ...

Kết quả hoạt động của các Tổ Dân vận 6 tháng đầu năm 2021

Ngày đăng 24/06/2021 | 02:54  | Lượt xem: 4938
Tính đến tháng 6/2021, trên địa bàn quận Long Biên có 220 Tổ dân vận/222 Tổ dân phố, với tổng số gần 2000 thành viên. Việc kiện toàn Tổ dân vận đảm bảo cơ cấu: đồng chí Bí thư chi bộ làm tổ trưởng,...

Kết quả 6 tháng đầu năm thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng”

Ngày đăng 24/06/2021 | 04:31  | Lượt xem: 952
Sáu tháng đầu năm 2021, với sự lãnh đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của Chính quyền, sự phối hợp của MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội, của các ban, ngành, việc thực hiện Kế hoạch...

Kho tư liệu chủ đề năm 2021

Bản quyền Cổng TTĐT: Quận Long Biên - TP Hà Nội.
Địa chỉ: Số 01, Vạn Hạnh, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tel: (024) 38724033, Fax: 38724618
Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn