Đảng - đoàn thể

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU; tổng kết công tác Tổ chức xây dựng đảng và Văn phòng cấp ủy năm 2016
Ngày đăng 09/01/2017 | 17:15 PM  | Lượt xem: 1869

Chiều 05/01/2017, Quận ủy Long Biên tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội; Tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy năm 2016 - triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; đại diện lãnh đạo một số phòng chuyên môn Văn phòng Thành ủy; các đồng chí Trưởng các Ban xây dựng Đảng Quận ủy, TTBDCT; Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09 của Thành ủy trên địa bàn quận Long Biên. Lãnh đạo và cán bộ, chuyên viên Ban Tổ chức, Văn phòng Quận ủy; Đồng chí Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy cơ sở, cán bộ tổ chức, cán bộ văn phòng Đảng ủy các phường.

Đ/c Hà Thị Bích Loan - Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy - báo cáo tại Hội nghị

Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy (2012-2016) về "Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội", Đảng bộ quận Long Biên đã thành lập được 36 chi bộ đảng (trong đó 7 chi bộ cơ sở, 29 chi bộ trực thuộc đảng uỷ phường) với 204 đảng viên; 48 tổ chức đoàn thanh niên, hội LHTN với 621 đoàn viên, hội viên; 94 tổ chức công đoàn với 5.431 đoàn viên; 29 chi hội phụ nữ với 906 hội viên. Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn nhưng cấp ủy đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn quận đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên cùng với chủ doanh nghiệp, người lao động duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm, thực hiện tốt các quy định của Đảng và nhà nước, đẩy mạnh các hoạt động của các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp, đóng góp thiết thực vào việc phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội,....của từng địa phương, đơn vị.

Về kết quả năm 2016, công tác tổ chức xây dựng Đảng và văn phòng cấp ủy đã đạt được những kết quả cụ thể: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Quận ủy, trong năm 2016, Ban Tổ chức và Văn phòng Quận ủy đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cấp ủy trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy; tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2016 của Đảng bộ Quận như triển khai thực hiện các chương trình công tác của Thành ủy và Quận ủy, nổi bật là tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; công tác nhân sự chủ chốt phục vụ kỳ họp thứ nhất HĐND-UBND Quận (nhiệm kỳ 2016-2021); chủ động triển khai thực hiện 39-NQ/TW của Bộ Chính trị xây dựng đề án của Quận ủy về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Đề án đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng; tập trung thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy; tham mưu công tác cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý hiệu quả, chặt chẽ, đúng quy trình. Tham mưu đổi mới việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, và phương pháp chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng. Tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Đảng, đoàn thể từ Quận đến cơ sở, đổi mới công tác đánh giá cán bộ công chức hàng tháng, thực hiện hiệu quả quy định giảm họp, nâng cao chất lượng hội họp; quy định đổi mới, nâng cao chất lượng báo cáo. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác tham mưu toàn diện trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo an toàn thông tin, giữ vững ổn định chính trị Quận. Đồng thời triển khai thực hiện tốt các nghiệp vụ công tác theo chức năng nhiệm vụ của Ban Tổ chức, Văn phòng Quận ủy góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Quận. Năm 2016, Ban tổ chức và Văn phòng Quận ủy được UBND Thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc.

Các ý kiến tham luận tại Hội nghị đã tập trung làm rõ kết quả đạt được, đồng thời phân tích thêm một số hạn chế, thiếu sót và đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết 09 của Thành ủy cũng như công tác tổ chức xây dựng Đảng và văn phòng cấp ủy trong thời gian tới.

Đ/c Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư thường trực Quận ủy - chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Ban Tổ chức và Văn phòng Quận ủy năm 2016. Về nhiệm vụ năm 2017, đồng chí nhấn mạnh đây là năm tiếp tục quan điểm chỉ đạo đổi mới, yêu cầu công việc cao hơn, thiết thực hơn; gắn rõ trách nhiệm của người đứng đầu trên từng lĩnh vực công tác. Vì vậy, các đơn vị cần chủ động xây dựng Chương trình công tác năm 2017 theo chức năng bám sát nhiệm vụ chính trị của Quận và những chỉ tiêu thi đua, nhiệm vụ ngành dọc cấp trên giao, trong đó tập trung:

1. Tiếp tục thực hiện các giải pháp Thường trực, Ban Thường vụ đã chỉ đạo năm 2016, đồng thời nghiên cứu, bổ sung giải pháp mới để thực hiện tốt hơn trong năm 2017, trong đó tập trung khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra trong năm 2016.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện tốt Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy bằng các hình thức phù hợp. Gắn công tác quản lý nhà nước với tuyên truyền vận động doanh nghiệp quan tâm, tạo điều kiện thành lập và hoạt động của tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp. Chỉ đạo, hướng dẫn chi bộ, tổ chức đoàn, công đoàn, chi hội phụ nữ trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tổ chức Đại hội theo quy định, tiến hành xây dựng quy chế hoạt động của cấp ủy đảng; quy chế phối hợp, mối quan hệ công tác giữa cấp ủy đảng với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, chủ doanh nghiệp, bộ máy quản lý và đoàn thể trong doanh nghiệp ngay từ đầu nhiệm kỳ. Tập trung tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

3. Tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả các Chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy, nhất là các chuyên đề, đề án, phương án đã ban hành thuộc khối đảng, đoàn thể. Xây dựng một số chuyên đề, tọa đàm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ quan phường. Tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tổ chức, văn phòng tại cơ sở.

4. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị.

Tại Hội nghị, Quận ủy đã biểu dương, khen thưởng 4 đơn vị có thành tích trong việc thực hiện Nghị quyết 09 của Thành ủy và 20 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng đảng và văn phòng cấp ủy năm 2016.

Một số hình ảnh tại Hội nghị