Đảng - đoàn thể

Kỳ họp thứ VII Ủy ban MTTQ quận, Tổng kết công tác MTTQ, TTND, GSĐTCCĐ, Đề án 02-212 năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017
Ngày đăng 10/01/2017 | 10:45 AM  | Lượt xem: 916

Ngày 05/1/2017 tại Hội trường quận uỷ Long Biên, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức kỳ họp thứ VII Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận khoá III, nhiệm kỳ (2014 – 2019), tổng kết công tác Mặt trận, Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng, Đề án 02-212 năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Ngày 05/1/2017 tại Hội trường quận uỷ  Long Biên, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức kỳ họp thứ VII Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận khoá III, nhiệm kỳ (2014 – 2019), tổng kết công tác Mặt trận, Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng, Đề án 02-212 năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Dự kỳ họp, hội nghị có đồng chí Lê Thị Kim Oanh – Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Hữu Trung Thành - Uỷ viên Ban Thường trực, Trưởng ban tổ chức và cán bộ MTTQ thành phố; đồng chí nguyễn Huy Thắng – Phó bí thư Thường trực Quận uỷ; đồng chí Ngô Mạnh Điềm - UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên; đồng chí Đàm văn Huân - QUV, Phó chủ tịch HĐND quận; đồng chí Đinh Thị thu Hương - QUV, Phó chủ tịch UBND quận Long Biên; các ông bà Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ quận, Ủy viên Ủy ban MTTQ quận, lãnh đạo Ban Dân vận, Tuyên giáo, các đoàn thể quận; lãnh đạo phòng QLĐT, Ban quản lý dự án; Chủ tịch UBND, Chủ tịch, Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ, Trưởng ban TTND, GSĐTCCĐ phường, các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Sau tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đồng chí ngô Thanh Xuân – Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ quận trình bày báo cáo tổng kết năm 2016, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; đồng chí Dương Thị Thìn – Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ quận triển khai kế hoạch liên tịch tổ chức Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2017 bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Tại hội nghị có 3 ý kiến tham luận của các thành viên MTTQ quận, ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Thị Kim Oanh – Phó chủ tịch Thường trực Ủy banMTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; đồng chí nguyễn Huy Thắng – Phó bí thư Thường trực quận uỷ ghi nhận  MTTQ quận năm 2016 hoàn thành tốt chương trình công tác, báo cáo ngắn gọn, có nhiều số liệu cụ thể và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017: Chủ động xây dựng chương trình công tác; tiếp tục đổi mới công tác phối hợp; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng đảng, chính quyền; đổi mới phương thức hoạt động, giao ban dư luận xã hội, thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Tiếp theo đồng chí Ngô Mạnh Điềm - UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo, ý kiến tham luận của các đại biểu hoàn thiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2017và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau tết nguyên đán. Đề nghị chủ tịch Ủy ban MTTQ phường chủ động phối hợp với UBND phường trong việc xây dựng, triển kế hoạch liên tịch tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2017 bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, rà soát, thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn…

Hội nghị tổng kết biểu dương, khen thưởng 33 tập thể, 26 cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận tổ quốc, TTND, GSĐTCCĐ năm 2016.

Tại kỳ họp thứ VII Uỷ ban MTTQ quận 100% thành viên đã nhất trí hiệp thương kiện toàn 6 ông bà của 6 cơ quan, đơn vị có sự thay đổi lãnh đạo là thành viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long biên khoá III, nhiệm kỳ (2014  - 2019), hội nghị kết thúc 11h 30 cùng ngày./.

Đồng chí Lê Thị Kim Oanh – Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQ Thành phố phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Huy Thắng – Phó bí thư Thường trực Quận uỷ phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Ngô Mạnh Điềm – UVBTV – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ quận tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Các tập thể, cá nhân được Uỷ ban MTTQ Thành phố Hà Nội khen thưởng

Các tập thể được Uỷ ban MTTQ quận Long Biên khen thưởng