Đảng - đoàn thể

Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo thực hiện chủ trương chấm dứt hoạt động của tổ chức Hội Nông dân trên địa bàn quận Long Biên.
Ngày đăng 08/06/2017 | 19:49 PM  | Lượt xem: 541

Chiều ngày 07/6/2017, Ban Chỉ đạo thực hiện chủ trương chấm dứt hoạt động của tổ chức Hội Nông dân tổ chức giao đánh giá tiến độ triển khai thực hiện chủ trương chấm dứt hoạt động Hội Nông dân trên địa bàn quận Long Biên.

Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó bí thư thường trực Quận ủy, Trưởng Ban chỉ đạo, dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, Quận ủy viên theo dõi các phường có Hội Nông dân; Bí thư đảng uỷ phường, 11 Chủ tịch Hội Nông dân phường.

Hội nghị đã nghe đồng chí Hà Thị Bích Loan - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận uỷ, Phó trưởng Ban chỉ đạo trình bày báo cáo đánh giá kết quả, tiến độ triển khai thực hiện chủ trương chấm dứt hoạt động Hội Nông dân trên địa bàn quận Long Biên, dự thảo hướng dẫn quy trình, thủ tục chấm dứt hoạt động của Hội Nông dân cấp phường, bàn giao các nguồn vốn thực hiện Kế hoạch 26-KH/HNDTP của Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố. 

Tại hội nghị, đã có 14 ý kiến thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm triển khai thực hiện chủ trương chấm dứt hoạt động Hội Nông dân quận và phường,  giải pháp về quản lý nguồn vốn, quỹ sau khi chấm dứt hoạt động của tổ chức Hội Nông dân theo hướng thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó bí thư thường trực Quận uỷ, trưởng Ban chỉ đạo kết luận: Thống nhất với báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 85-KH/BCĐ ngày 18/4/2017 của Ban chỉ đạo quận do cơ quan thường trực chuẩn bị.Trong thời gian tới các thành viên BCĐ quận, các Đảng uỷ phường, Hội Nông dân quận, phường và các phòng ban liên quan cần tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Ban Tuyên giáo Quận uỷ phối hợp với Hội Nông dân quận xây dựng tài liệu hướng dẫn tuyên truyền thực hiện chủ trương chấm dứt hoạt động của tổ chức Hội Nông dân trên địa bàn Quận;

2. Hội Nông dân quận tiến hành tổng hợp các văn bản, biểu mẫu về  hướng dẫn trình tự thủ tục chấm dứt hoạt động Hội Nông dân quận, phường; quản lý nguồn vốn vay, quỹ hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân Thành phố ban hành gửi đến từng thành viên Ban chỉ đạo;

3. Ban tổ chức Quận uỷ phối hợp với Phòng Nội vụ, Đảng uỷ, Hội Nông dân phường tham mưu phương án bố trí, sắp xếp đối với cán bộ Hội Nông dân phường.

4. Phòng Tài chính-kế hoạch tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Quận uỷ quyết định chủ trương hỗ trợ kinh phí phục vụ cho hoạt động của BCĐ quận, phường trong chỉ đạo thực hiện chủ trương chấm dứt hoạt động của tổ chức Hội Nông dân.

5. Ban chỉ đạo phường phải thường xuyên đánh giá, kiểm soát việc triển khai thực hiện chủ trương chấm dứt hoạt động của tổ chức Hội theo kế hoạch và theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo quận; chịu trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết quỹ hỗ trợ nông dân cấp phường đảm bảo theo quy định.