Đảng - đoàn thể

Hội nghị giao ban Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường
Ngày đăng 26/09/2016 | 16:32  | Lượt xem: 713

Ngày 23/9/2016, tại phòng họp số 2 quận ủy Long Biên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Long Biên tổ chức hội nghị giao ban công tác Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường.

Ngày 23/9/2016, tại phòng họp số 2 quận ủy Long Biên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Long Biên tổ chức hội nghị giao ban công tác Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường.

Dự hội nghị có đồng chí Ngô Mạnh Điềm – Ủy viên Ban Thường Vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên; các ông (bà) Phó chủ tịch, Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận; các ông bà Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường.

Sau phần tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu là phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận về mục đích, lý do hội nghị giao ban: Về đánh giá kết quả 2 năm thực hiện quy chế phố hợp giữa Tổ trưởng tổ dân và Trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố; kết quả kiểm tra quỹ người nghèo năm 2015, quí I năm 21016; quy trình, kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân; ngày hội đại đoàn kết toàn dân.

Đồng chí Ngô Thanh Xuân – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ quận báo cáo tổng hợp tiến độ, kết quả, đề xuất kiến nghị của 10 phường đã hoàn thiện báo cáo, đánh giá chung các phường đều thống nhất quy chế phối hợp tổ trưởng tổ dân phố và trưởng ban công tác mặt trận là cần thiết đã góp phần thực hiện tốt hơn một số công việc mới, phức tạp trên địa bàn phường. Tuy nhiên các báo cáo còn ít số liệu đánh giá kết quả cụ thể các tổ của từng mục của quy chế phối hợp; kết quả kiểm tra thu, xử dụng quỹ vì người nghèo năm 2015, quí I năm 2016.

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ 14 phường phát biểu phán ánh những việc đã làm được, những tồn tại và đề xuất kiến nghị để nâng cao hơn nữa giám sát về TTĐT, TTXD, VSMT, VSATTP, phát động thu quỹ vì người nghèo, quy trình tổ chức hội nghị đại biểu Nhân dân, ngày hội đại đoàn kết toàn dân đạt kết quả cao hơn.

Đồng chí Ngô Mạnh Điềm – Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên chủ trì hội nghị phát biểu ghi nhận kết quả của MTTQ phường, trao đổi những ý kiến của Chủ tịch MTTQ phường, đề nghị bổ sung qui chế phối hợp những nội dung mới, quan trọng và đề nghị nhóm Chủ tịch MTTQ 3 phường được phân công hoàn thiện dự thảo quy chế phối hợp tổ trưởng tổ dân phố và trưởng ban công tác Mặt trận; MTTQ phường Thạch Bàn xây dựng kịch bản quy trình hội nghị đại biểu Nhân dân từ tổ dân phố tới phường; phường Thượng Thanh hoàn thiện kịch bản tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân 2016 ./.