Đảng - đoàn thể

Hội nghị tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động Tổ Công đoàn cơ sở” khối doanh nghiệp
Ngày đăng 12/07/2021 | 15:11  | Lượt xem: 641

Ngày 09/7/2021, LĐLĐ quận Long Biên tổ chức hội nghị tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động Tổ Công đoàn cơ sở” khối doanh nghiệp.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phan Thị Thu Hằng-Ủy viên BCH LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên, đồng chí Nguyễn Trường Giang - Phó chủ tịch LĐLĐ quận, đồng chí Cao Thanh Huyền - Phó chủ tịch LĐLĐ quận và các đồng chí là Chủ tịch, đại diện Tổ Công đoàn cơ sở.

Năm 2021 được Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam chọn chủ đề hoạt động “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở” và đặc biệt là thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới  tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; nhằm thực hiện tốt chức năng của tổ chức công đoàn, nâng cao vị trí, vai  trò của CĐCS, thu hút đông đảo CNLĐ gia nhập tổ chức công đoàn, xây dựng CĐCS vững mạnh; giữ vững sự ổn định, thống nhất về tổ chức và đoàn kết trong hệ thống, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng. Nghị quyết đã đề ra mục tiêu trong năm 2021 là: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn các cấp, hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu; Tập hợp đông đảo CNLĐ gia nhập tổ chức công đoàn và tham gia hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động và đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp; thương lượng và ký kết được nhiều bản Thỏa ước lao động tập thể có lợi hơn cho người lao động…Do đó, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở rất quan trọng nhằm xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Hiện nay, LĐLĐ Quận quản lý và chỉ đạo trực tiếp là 335 công đoàn cơ sở (trong đó: hành chính sự nghiệp: 25, Trường học công lập: 80, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước: 230) với 13.734 đoàn viên công đoàn/14.327 người lao động trong đó có 8.072 đoàn viên nữ/8.538 nữ lao động. Trong đó 265 công đoàn cơ sở có tổ công đoàn, 02 công đoàn cơ sở có công đoàn bộ phận với 835 tổ công đoàn thực thuộc CĐCS.

Trong những năm gần đây, chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn trên địa bàn quận ngày càng được nâng lên, số người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn tự giác học tập rèn luyện, từng bước thích nghi với xu hướng hội nhập đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường. Hoạt động của công đoàn cơ sở trên địa bàn quận đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong hoạt động công đoàn thì còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém trong hoạt động tổ công đoàn ở cơ sở, vai trò của Tổ công đoàn trong một số doanh nghiệp chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay và mong muốn của người lao động. Việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho CNVCLĐ để họ hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia vào các quan hệ lao động còn hạn chế. Việc tuyên truyền, vận động đối với người sử dụng lao động để họ hiểu đúng và ủng hộ cho hoạt động công đoàn của cán bộ CĐCS còn hạn chế. Tổ công đoàn  của một số đơn vị chưa chủ động đề đề xuất với BCH công đoàn cơ sở trong thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật, nhất là việc thực hiện các quy định về quy chế dân chủ cơ sở tại doanh nghiệp, trong việc ký kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể, xác định định mức lao động, xây dựng thang bảng lương, thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn, vệ sinh lao động, ...Một số Doanh nghiệp chưa tạo điều kiện cho công đoàn và cán bộ công đoàn hoạt động, chưa phối hợp chặt chẽ với CĐCS trong quản lý sản xuất, kinh doanh, trong tuyên truyền, giáo dục, trong việc tổ chức đối thoại, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ.

Tại buổi tọa đàm các đại biểu được nghe báo cáo đề dẫn của Liên đoàn Lao động quận và gợi ý một số nội dung cần tập trung thảo luận, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, có hiệu quả, những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thực tiễn ở cơ sở, đề xuất các giải pháp khắc phục giúp cho quá trình tổ chức và hoạt động của các CĐCS khối doanh nghiệp thời gian tới đạt được kết quả cao hơn. Tại Tọa đàm, đại diện các Tổ công đoàn, BCH cơ sở đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về: Thực trạng hoạt động các Tổ công đoàn tại doanh nghiệp. Tổ chức các hoạt động trong phong trào thi đua; những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động Tổ công đoàn; vai trò, trách nhiệm của cán bộ Tổ công đoàn trong triển khai thực hiện hoạt động CĐCS. Những nội dung thường bàn trong sinh hoạt Tổ công đoàn ? Việc chức hội nghị Tổ công đoàn trước khi tổ chức Hội nghị Người lao động. Vai trò của các Tổ công đoàn trong việc xây dựng mối quan hệ hài hòa ổn định tiến bộ trong Doanh nghiệp. Vai trò của CĐCS tham gia phối hợp với chuyên môn, tổ, đội, phòng, ban để nâng cao trình độ tay nghề trong SXKD và kỹ năng hoạt động Tổ công đoàn. Việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, đoàn viên công đoànĐồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc và có các kiến nghị với Quận ủy và LĐLĐ Quận trong hoạt động công đoàn tại cơ sở.  

Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Phan Thị Thu Hằng- Chủ tịch LĐLĐ quận đã ghi nhận những ý kiến đóng góp, những kết quả trong việc tổ chức triển khai, thực hiện của các công đoàn cơ sở trong thời gian qua. Đồng thời trực tiếp giải đáp một số đề xuất, kiến nghị của CĐCS và đề nghị các Công đoàn cơ sở trong thời gian tới cần tập trung vào đổi mới nội dung, phương thức, chất lượng hoạt động tổ công đoàn; chú trọng công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đángcho người lao động; đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở cần tâm huyết, nhiệt tình, có trình độ nghiệp vụ, luôn vì người lao động, đồng hành cùng đoàn viên, cán bộ công đoàn phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Thực hiện tốt các quy chế hoạt động. Đồng thời đổi mới các phong trào thi đua, có sơ tổng kết và khen thưởng kịp thời, quan tâm đến các phong trào sáng kiến, sáng tạo; người tốt, việc tốt; ... Bên cạnh đó tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và sự phối hợp với chính quyền đồng cấp.

Đây là buổi Tọa đàm thứ 3 của khối doanh nghiệp. Thông qua tọa đàm đã làm sáng tỏ thêm về tình hình tổ chức và hoạt động của các Tổ công đoàn cơ sở trong khối doanh nghiệp trên địa bàn quận trong thời gian qua, thấy được những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức hoạt động, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn tại các công đoàn cơ sở , từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tích cực nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở.

Một số hình ảnh buổi tọa đàm:

Đ/c Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch LĐLĐ quận báo cáo đề dẫn