Đảng - đoàn thể

Thường trực Quận ủy làm việc với Ban Dân vận về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016
Ngày đăng 29/09/2016 | 10:34  | Lượt xem: 1250

Chiều ngày 28/9/2016, tại phòng họp số 1 Quận ủy, Thường trực Quận ủy làm việc với Ban Dân vận Quận ủy về kết quả công tác dân vận 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016.

Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy; đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư thường trực Quận ủy; các đồng chí Trưởng các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể, toàn thể cán bộ, lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận Quận ủy.

Trình bày với hội nghị đồng chí Đặng Việt Hà - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy đã báo cáo kết quả công tác dân vận 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016. Báo cáo đã thể hiện rõ các kết quả hoạt động trên các nhiệm vụ, công tác tham mưu cấp ủy chỉ đạo về công tác dân vận Ban Dân vận đã xây dựng chương trình công tác dân vận năm 2016 cụ thể về nội dung, thời gian và người thực hiện; Đã tham mưu chỉ đạo các ban, ngành, Đảng ủy các phường và trực tiếp tham mưu cấp ủy thực hiện việc sơ, tổng kết 05 chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và Thành phố theo chương trình công tác năm đã xây dựng và sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Công tác phối hợp của khối vận với chính quyền, Ban chỉ huy quân sự và Công an quận tiếp tục được triển khai bài bản và đạt kết quả tốt. Chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể, nhất là việc chuẩn bị Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp quận Long Biên nhiệm kỳ 2017-2022, việc giám sát 5 quy chế dân chủ trong các loại hình mới và Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI. Các nội dung tham mưu hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở quận và Ban chỉ đạo công tác tôn giáo được thực hiện đầy đủ kịp thời, trong đó nổi bật là việc tổ chức 02 đợt giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, 01 đợt đối với khối doanh nghiệp - hành chính sự nghiệp và 01 đợt đối với các phường. Ba chương trình công tác của cấp ủy được Ban Dân vận nghiên cứu và xác định cụ thể các nội dung thực hiện sát với nhiệm vụ của đơn vị và nhiệm vụ chính trị của quận, đối với chương trình số 01-CTr/QU đã xây dựng và triển khai chuyên đề với nội dung "Vai trò của tổ dân vận ở tổ dân phố trong triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở"; chương trình 02-CTr/QU đã chủ động xây dựng khung tiêu chuẩn vị trí việc làm đối với Ban dân vận, thống kê công việc theo chức danh nhiệm vụ, thống kê công việc cá nhân, xây dựng quy trình nội bộ đối với 2 nội dung công việc (Lĩnh vực giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Lĩnh vực xây dựng và ban hành quy chế dân chủ trong các loại hình mới); chương trình số 03-CTr/QU đã phối hợp với MTTQ và các đoàn thể tập trung tuyên truyền nội dung chương trình và các kế hoạch thực hiện, tập trung vào nội dung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị và vệ sinh môi trường.

Tại hội nghị, các đồng chí trưởng các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể quận đã phát biểu đóng góp ý kiến và đề xuất các giải pháp cụ thể vào từng nội dung nhiệm vụ do Ban Dân vận đang thực hiện như việc định hướng nội dung hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, việc tham mưu giúp cấp ủy giải quyết các vấn đề phát sinh, việc triển khai thực hiện 3 chương trình công tác của cấp ủy,...

Đ/c Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy phát biểu chỉ đạo

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Quận ủy đánh giá trong 9 tháng đầu năm 2016, công tác dân vận được quan tâm, đổi mới, nhiều lĩnh vực hoạt động đạt hiệu quả rõ nét như công tác giải phòng mặt bằng, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu thuế hộ kinh doanh. Tuy nhiên, còn một số tồn tại như chưa giám sát thường xuyên, giám sát theo chuyên đề việc thực hiện QCDC ở cơ sở, nhất là đối với khối phường; chưa quyết liệt trong tham mưu một số vấn đề phát sinh. Để khắc phục những tồn tại đó và tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Quận ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm:

1. Ban Dân vận với vai trò, trách nhiệm là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở quận có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các QCDC trong các loại hình mới bằng nhiều hình thức khác nhau tới từng tổ dân vận ở tổ dân phố. Nghiên cứu nội dung và tổ chức giao ban chuyên đề hàng tháng nhằm bám sát tình hình cơ sở, tìm cách khắc phục các tồn tại của khối vận cơ sở. Đối với công tác tín ngưỡng tôn giáo, Ban Dân vận chủ động thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý tình huống phát sinh ngay từ cơ sở. Nghiên cứu và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách công tác tôn giáo quận và cơ sở.

2. Chủ động phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Trưởng Ban dân vận đối với hoạt động của MTTQ và các đoàn thể quận.

3. Đối với 3 chương trình công tác của cấp ủy: Ban Dân vận chủ động tiến hành đánh giá việc thực hiện, hiệu quả của chuyên đề "Vai trò của Tổ dân vận ở tổ dân phố trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở" thực hiện Chương trình 01- CTr/QU. Đối với chương trình 02-CTr/QU, chủ động đề xuất và tổ chức đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân vận quận và cơ sở. Đối với Chương trình 03-CTr/QU, chủ động phối hợp với MTTQ, các đoàn thể rà soát nội dung và xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể nội dung chương trình.