Đảng - đoàn thể

Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế tiếp đối với chức danh Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên
Ngày đăng 13/05/2022 | 15:57  | Lượt xem: 420

Chiều ngày 10/5/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế tiếp đối với chức danh Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận, các ông bà thành viên Ủy ban MTTQ quận, Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ phường.

Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận báo cáo quá trình triển khai, rà soát cán bộ của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận theo hướng dẫn gồm 02 đồng chí, quán triệt các bước thực hiện theo kế hoạch, hướng dẫn, tiêu chuẩn, số lượng. Lấy biểu quyết số lượng và danh sách tổ kiểm phiếu gồm: Đồng chí Ngô Thanh Xuân – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ quận tổ trưởng; đồng chí Hoàng Mạnh Cường - Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ quận thư ký, đồng chí Hoàng Ngọc Tuyến - Ủy viên Ủy ban MTTQ quận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Gia Thụy ủy viên.

Hội nghị tiến hành lấy phiếu giới thiệu quy hoạch chức danh Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ quận nhiệm kỳ tới gồm 02 đồng chí bằng phiếu giới thiệu.

Hội nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Quận giới thiệu nhân sự quy hoạch Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Quận đối với 02 người bằng phiếu giới thiệu, báo cáo kết quả với Ủy ban MTTQ quận.

Tiếp theo, hội nghị Ủy ban MTTQ Quận giới thiệu nhân sự quy hoạch Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Quận đối với 02 người bằng phiếu biểu quyết.

Đ/c Vũ Thị Thành - UVTV, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam quận Long Biên (ngoài cùng bên trái) và các ông (bà) Ủy viên UBMTTQ VN quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024 bỏ phiếu tín nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên

Phát biểu tại hội nghị đồng chí đồng chí Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên ghi nhận sự tham gia đầy đủ, trách nhiệm của các đại biểu, tạo sự thành công của hội nghị và đề nghị tổ kiểm phiếu hoàn thiện các biên bản gửi Ban tổ chức Quận ủy tổng hợp./.