Đảng - đoàn thể

Quận Long Biên chủ động cụ thể hóa trong thực hiện Chương trình 01-CTr/TU, Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 37-QĐ/TW
Ngày đăng 18/05/2022 | 08:40  | Lượt xem: 651

Chiều ngày 17/5/2022, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy, do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chương trình 01-CTr/TU, Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 37-QĐ/TW tại quận Long Biên.

Tham dự đoàn kiểm tra có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: đồng chí Nguyễn Doãn Toản - Trưởng ban Dân vận Thành ủy, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố.

Về phía quận Long Biên, có đồng chí Đường Hoài Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận, các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, Lãnh đạo các đơn vị: Ban Tổ chức Quận ủy, Văn phòng Quận ủy, Văn phòng HĐND&UBND; phòng Nội vụ.

Báo cáo tại cuộc kiểm tra, Đảng bộ quận Long Biên hiện có trên 16.300 đảng viên sinh hoạt tại 47 tổ chức cơ sở đảng. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản của Đảng được Quận được đổi mới về hình thức, phương pháp thực hiện: kết hợp giữa tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến, quay phim, ghi hình, cấp phát tài liệu, đĩa hình phục vụ học tập, quán triệt tại các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Thực hiện Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy, Quận đã chủ động nghiên cứu, lồng ghép các nội dung gắn với Chương trình 01-CTr/QU của Quận ủy về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2020-2025”; xây dựng, triển khai các Đề án, Chuyên đề, Kế hoạch để cụ thể hóa, đồng thời kiểm soát tốt tiến độ thực hiện hàng quý; đăng ký triển khai làm điểm một số nội dung và đã đạt kết quả bước đầu rất tích cực. Công tác xây dựng đảng đi vào chiều sâu và thực chất. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy đã có nhiều đổi mới, hiệu quả.

Quận cũng đã tập trung cụ thể hóa quy định cấp trên về công tác cán bộ. Trong triển khai thực hiện đảm bảo thận trọng, bài bản, chặt chẽ, có nhiều nội dung đổi mới, sáng tạo. HĐND, UBND Quận tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành; triển khai thành công mô hình Chính quyền đô thị; kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh; hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh. Hoạt động của khối vận hướng mạnh về cơ sở với nhiều mô hình, sáng kiến, sáng tạo hiệu quả nhất là thực hiện chủ đề công tác năm, phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an sinh xã hội.

Trong thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 37-QĐ/TW, Quận đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) với chủ đề “Tự soi, tự sửa”; niêm yết công khai kế hoạch tu dưỡng, khắc phục hạn chế, thiếu sót của người đứng đầu. Thực hiện lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các địa phương; Khảo sát đánh giá vai trò của cấp ủy cơ sở trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tại 14 phường… Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương đối với 3 tổ chức và 3 cá nhân.

Đ/c Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu kết luận cuộc kiểm tra

Phát biểu kết luận cuộc kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc trong cụ thể hóa thưc hiện Chương trình 01-CTr/TU, Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của quận Long Biên. Nhiều giải pháp xây dựng Đảng bộ Quận và các đơn vị trong Quận trong sạch, vững mạnh được triển khai thực hiện; nhiều giải pháp nâng cao chất lượng lãnh đạo trong tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, hệ thống chính trị tại các khu vực khác nhau. Thường xuyên có giải pháp xây dựng đội ngũ đảng viên thông qua công tác rà soát, sàng lọc được các cơ quan ghi nhận. Chú trọng trong xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận và UBND Quận, nhất là trong việc phối hợp giải quyết nhiệm vụ được giao. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy được thực hiện nghiêm túc. Có nhều đổi mới hoạt động của khối vận trong thực hiện dân vận chính quyền. Quận luôn đi đầu trong thực hiện cải cách hành chính gắn với mô hình chính quyền đô thị và cơ quan điện tử.

Trong thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 37-QĐ/TW, Quận là một trong số ít các đơn vị có giải pháp cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4; ban hành Kế hoạch với chủ đề “Tự soi, tự sửa”; niêm yết công khai kế hoạch tu dưỡng, của người đứng đầu.

Chỉ ra một số tồn tại trong quá trình thực hiện, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ đề nghị, Quận tập trung rà soát lại các giải pháp để thực hiện Chương trình 01-CTr/TU, Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 37-QĐ/TW hiệu quả hơn, gắn với triển khai Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), Kết luận 21 để làm tốt hơn các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Quận tập trung xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và đạo đức, quy định về nêu gương. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng; giữ mối quan hệ và tăng cường công tác phối hợp giữa khối Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội.  

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu, đổi mới hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng tập trung về cơ sở, nhất là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp phường trong thực hiện mô hình chính quyền đô thị. Đồng thời, làm tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính; thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên./.