Đảng - đoàn thể

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thanh tra Nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2022
Ngày đăng 04/08/2022 | 13:16  | Lượt xem: 420

Ngày 03/8/2022, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên phối hợp với Trung tâm chính trị quận tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác TTND, GSĐTCĐ, tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2022.

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên có đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh – UVTT, Trưởng Ban dân chủ - pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; đồng chí Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên; đồng chí Trần Minh Hạnh - Phó giám đốc Trung tâm chính trị Quận; cán bộ công chức cơ quan UBMTTQ quận, thành viên Ban TTND, Ban GSĐTCĐ phường, trưởng Nhóm nòng cốt trên địa bàn quận.

Tại Chuyên đề 1, đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh – UVTT, Trưởng Ban dân chủ - pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trình bày những nội dung cơ bản về TTND, GSĐTCĐ; tổ chức của TTND, GSĐTCĐ; hoạt động giám sát của TTND, GSĐTCĐ; Nội dung giám sát một số chương trình cụ thể; kinh phí hỗ trợ hoạt động của TTND, GSĐTCĐ; nội dung cơ bản giám sát, nhận xét của Ban công tác mặt trận đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với Nhân dân nơi cư trú.

Đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh – UVTT, Trưởng ban dân chủ - pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHN báo cáo viên tại lớp bồi dưỡng

Đồng chí Ngô Thanh Xuân – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ quận quán triệt Kế hoạch số 30/KH-MTTQ-BTT, ngày 16/2/3/2022 thực hiện chuyên đề 08 của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên về hoạt động của Ban GSĐTCĐ đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn dân cư thuộc quận Long Biên; Dự thảo quy trình giám sát TTXD của ban TTND; quy trình giám sát của ban GSĐTCĐ.

Trong Chuyên đề 2, đồng chí Nguyễn Hồng Tuyên – Chủ hội luật gia thành phố Hà Nội trình bày kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về những vấn đề chung; các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; kỹ năng tuyên truyền miệng; phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở; kỹ năng giám sát của các đoàn thể Nhân dân…

Sau phần trình bày của các báo viên, các đại biểu dự lớp bồi dưỡng nhất trí cao với các nội dung được tập huấn.