Đảng - đoàn thể

Tập huấn công tác tổ chức Đại hội cho các Công đoàn cơ sở
Ngày đăng 13/09/2022 | 13:20  | Lượt xem: 379

Ngày 13/9/2022, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Long Biên tổ chức tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028 cho cán bộ là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ quận và Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Đồng chí Phan Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên trực tiếp là báo cáo viên trao đổi, thông tin về các nội dung của Đại hội tới cán bộ Công đoàn. Dự hội nghị còn có đồng chí Lê Công Thành - Phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận.

Theo đó, Chủ tịch LĐLĐ quận Phan Thị Thu Hằng đã trực tiếp truyền đạt, trao đổi các nội dung, như: Hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Kế hoạch của LĐLĐ thành phố Hà Nội; Thông tri số 11-TT/QU của Quận ủy Long Biên về việc lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Công đoàn quận Long Biên lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028; Kế hoạch số 26/KH-LĐLĐ và Hướng dẫn số 09/HD-LĐLĐ của Ban Thường vụ LĐLĐ quận Long Biên về tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028;

Để chuẩn bị cho công tác Đại hội Công đoàn cơ sở, LĐLĐ quận Long Biên đã xây dựng Kế hoạch chi tiết kèm theo hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở và tổ chức Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V với tinh thần: Đổi mới, trang trọng, thiết thực, tiết kiệm và đảm bảo mục đích, yêu cầu, tiến độ; lựa chọn hình thức tổ chức Đại hội phù hợp với tình hình tại địa phương, đơn vị và diễn biến dịch Covid-19.

Theo Kế hoạch, thời gian tiến hành Đại hội Công đoàn cơ sở cấp cơ sở: Từ tháng 12/2022 đến 31/5/2023; Đại hội Công đoàn cấp quận: Hoàn thành trước 31/7/2023. Cụ thể: Về thời gian, tiến độ Đại hội, Hội nghị: Đại hội Công đoàn cơ sở khối Hành chính sự nghiệp, phường: Tổ chức từ ngày 01/12/2022 và hoàn thành trước ngày 20/1/2023; Đại hội Công đoàn cơ sở khối trường học: Tổ chức từ ngày 1/12/2022 và hoàn thành trước ngày 15/3/2023; Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp: Tổ chức từ ngày 1/12/2022 và hoàn thành trước ngày 31/5/2023. Thời gian tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở, không quá 2 buổi.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Đ/c Phan Thị Thu Hằng - Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận giảng bài tại hội nghị