Đảng - đoàn thể

Tăng cường các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 16/08/2017 | 16:21  | Lượt xem: 2403

Hiện nay trên địa bàn Thành phố Hà Nội, số ca mắc mới sốt xuất huyết vẫn đang gia tăng nhanh từng ngày và ghi nhận thêm các trường hợp tử vong. Nguyên nhân được xác định chủ yếu do tình trạng ô nhiễm môi trường, thời tiết biến đổi thuận lợi cho muỗi phát triển mạnh.

Bên cạnh đó, ý thức phòng chống dịch của một bộ phận người dân chưa cao, việc triển khai các biện pháp diệt bọ gậy, diệt muỗi ở các khu vực thành thị chưa triệt để, nhận thức về vai trò, trách nhiệm của một số cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở trong công tác phòng, chống dịch còn hạn chế. Quận Long Biên đã triển khai tích cực các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết.

Tính đến ngày 17/8/2017 đã có 17.365 ca, 07 ca tử vong, đứng thứ hai trên cả nước. Trên địa bàn quận Long Biên đến hết ngày 17/8/2017 đã có 114 bệnh nhân sốt xuất huyết và 21 ổ dịch ở 14/14 phường, tập trung nhiều ở các phường Bồ Đề, Gia Thụy, Ngọc Lâm, Ngọc Thụy, Long Biên. Riêng từ 01/8 đến nay đã ghi nhận 68 bệnh nhân. Theo dự báo, trong thời gian tới số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết còn tiếp tục gia tăng nhanh do điều kiện thời tiết và số học sinh, sinh viên đi lại giữa các quận huyện vào năm học mới.

Thực hiện văn bản số 698-CV/TU ngày 31/7/2017 của Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn Thành phố, Thường trực Quận ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Công điện số 1106/CĐ-TTg ngày 27/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết. Huy động các nguồn lực phục vụ các hoạt động phòng, chống dịch sốt xuất huyết; đảm bảo hoạt động hiệu quả của các Đội xung kích diệt bọ gậy và Tổ giám sát phòng, chống dịch sốt xuất huyết.  Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới các tổ dân phố, hộ gia đình nhằm nâng cao ý thức phòng, chống sốt xuất huyết; chỉ đạo triển khai quyết liệt các chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, diệt muỗi hàng tuần. Chỉ đạo theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, đưa nội dung phòng, chống sốt xuất huyết thành nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

2. UBND quận tập trung chỉ đạo:

- Triển khai các nội dung theo Công điện số 1106/CĐ-TTg ngày 27/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 11/7/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội; Kế hoạch 251/KH-UBND ngày 28/7/2017 của UBND Quận về việc tăng cường triển khai công tác phòng, chống sốt xuất huyết; Công văn số 1639/UBND-YT ngày 11/8/2017 của UBND quận về tiếp tục duy trì tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy phòng, chống dịch sốt xuất huyết.

- Phòng Tài chính Kế hoạch tham mưu bố trí ngân sách của quận đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

- Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận theo dõi chặt chẽ tình hình sốt xuất huyết kịp thời báo cáo các tình huống phát sinh. Trung tâm Y tế quận thực hiện tốt công tác giám sát dịch nhằm phát hiện sớm và xử lý ổ dịch kịp thời; thực công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân nhằm khống chế số bệnh nhân mắc và giảm tối đa số bệnh nhân tử vong do sốt xuất huyết.

- Phòng Giáo dục & Đào tạo chỉ đạo các trường học thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy phòng, chống sốt xuất huyết; huy động học sinh tham gia các hoạt động diệt muỗi, bọ gậy tại gia đình, trường học và cộng đồng.

- UBND các phường bố trí, huy động mọi nguồn lực triển khai quyết liệt các chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết vào sáng thứ 7 hàng tuần. Huy động các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, các cơ quan, xí nghiệp đóng trên địa bàn tham gia các hoạt, động phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn.

- Công tác phòng dịch tại công trường xây dựng:

+ Ban QLDA đầu tư xây dựng cơ bản chỉ đạo triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường, phòng, chống sốt xuất huyết tại các công trường và nơi sinh hoạt và nơi ăn ở sinh hoạt của công nhân thuộc các dự án do quận làm chủ đầu tư.

+ UBND các phường chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường, phòng, chống sốt xuất huyết tại các công trường, nơi sinh hoạt, ăn ở của công nhân thuộc các dự án do phường làm chủ đầu tư và các dự án ngoài ngân sách. 

3. Ban Tuyên giáo Quận ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch sốt xuất huyết; định hướng việc đưa tin bài trên cổng thông tin điện tử của quận, phường và bản tin nội bộ của quận.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội chủ động phối hợp các ngành vận động các hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết; giám sát triển khai các biện pháp diệt muỗi, diệt bọ gậy ở các khu dân cư, hộ gia đình.

Thông tri này được phổ biến đến chi bộ./.