Đảng - đoàn thể

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng, Đề án 02-212 năm 2017
Ngày đăng 18/08/2017 | 14:53  | Lượt xem: 1344

Ngày 17/8/2017 tại hội trường Khu liên cơ quận, thực hiện kế hoạch công tác đào tạo, bổi dưỡng cán bộ, công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2017. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng, Đề án 02-212 năm 2017.

Ngày 17/8/2017 tại hội trường Khu liên cơ quận, thực hiện kế hoạch công tác đào tạo, bổi dưỡng cán bộ, công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2017. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng, Đề án 02-212 năm 2017.

Dự và làm báo cáo viên lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn văn Chức - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt nam Thành phố Hà Nội; đồng chí Ngô Mạnh Điềm – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên; đồng chí Trần Thị Minh Hạnh – Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận; các đồng chí Phó chủ tịch, Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận; Trưởng Ban điều hành đề án 02-212 phường; Trưởng nhóm nòng cốt 302 tổ dân phố; Thành viên Ban Thanh tra Nhân dân; Ban giám sát đầu tư  của cộng đồng các phường.

Sau phần tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu lớp tập huấn là công bố quyết định của Quận ủy về việc mở lớp tập huấn, thông báo nội dung, chương trình, thời gian lớp tập huấn. Tiếp theo đồng chí Ngô Mạnh Điềm – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên phát biểu khai mạc, về mục đích ý nghĩa của lớp bồi dưỡng và đề nghị các đại biểu tập trung, tiếp thu để lớp bồi dưỡng hoàn thành nội dung chương trình đạt kết quả cao.

Tiếp theo đồng chí Nguyễn văn Chức - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội truyền đạt tới các đại biểu dự lớp bồi dưỡng về: Khái quát về Thanh tra Nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng; Về việc thành lập, đối tượng, phạm vi giám sát; nhiệm vụ quyền hạn của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; về xây dựng kế hoạch giám sát, tiến hành giám sát và báo cáo kết quả hoạt động giám sát; nội dung giám sát của ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; kinh phí hoạt động và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc đảm bảo hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ. Về tổ chức và phối hợp tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư theo đề án 02-212

Tiếp theo đồng chí Ngô Thanh Xuân – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên trao đổi với lớp bồi dưỡng về thực trạng nội dung báo cáo tổng kết nhiệm kỳ ban TTND các phường nhiệm kỳ 2015 – 2017, có một số phường báo cáo chưa đề cập, hoặc chưa rõ kết quả giám sát về hoạt động của UBND phường; hoạt động chủa Chủ tịch, Phó chủ ticgh HĐND, UBND, cán bộ công chức làm việc tại phường; tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố và những người đảm nhận nhiệm vụ tương đương; Việc thực hiện các kết luận quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền... Hướng dẫn ghi các biểu số liệu báo cáo về kết quả hoạt động của ban TTND, GSĐTCCĐ, Đề án 02-212

Tại lớp bồi dưỡng các báo cáo viên đã giành thời gian để các đại biểu trao đổi và có 01 ý kiến của thành viên Ban TTND hỏi về việc giải quyết kiến nghị đơn vị thi công cố tình xử dụng vật liệu không đảm bảo tiêu chuẩn, thi công không đúng thiết kế đã được báo cáo viên trao đổi trách nhiệm giải quyết thuộc chủ đầu tư, chủ tịch UBND phường nơi có dự án phục vụ dân sinh. Đề nghị qua giám sát phát hiện đã có ý kiến mà đơn vị thi công không thực hiện, thông tin sớm tới Chủ tịch UBND phường, đồng chí lãnh đạo UBND quận phụ trách mảng, lãnh đạo Ban quản lý dự án và đầu tư xây dựng phụ trách, lãnh đạo Ủy ban MTTQ quận để chỉ đạo kịp thời khắc phục.

Các đại biểu dự lớp tập huấn tham dự đầy đủ, nghiêm túc, ghi chép đầy đủ, lớp bồi dưỡng kết thúc cùng ngày./.

Đ/c Nguyễn Văn Chức - Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Uỷ ban MTTQ Thành phố Hà Nội trực tiếp làm báo cáo viên tại lớp bồi dưỡng

Đ/c Ngô Thanh Xuân - Phó CT MTTQ quận trực tiếp làm báo cáo viên tại lớp bồi dưỡng