Đảng - đoàn thể

Hội LHPN Quận phối hợp tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị điịnh 56-NĐ/2012/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Bộ Công an và Hội LHPN Việt Nam
Ngày đăng 19/08/2017 | 11:35  | Lượt xem: 1702

Sáng ngày 18/8/2017, Ban Thường vụ Hội LHPN Quận phối hợp tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Bộ Công an và Hội LHPN Việt Nam về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định 56-NĐ/2012/NĐ-CP của Chính phủ về “Quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND các cấp bảo đảm cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý nhà nước”.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Thức - Trưởng phòng PV 28, Công an Thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư thường trực Quận uỷ, đồng chí Nguyễn Mạnh Trình - UVTV, Phó Chủ tịch UBND Quận, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Trưởng Công an Quận, đồng chí Lưu Thị Hà - QUV, Chủ tịch Hội LHPN Quận; các đồng chí đại diện các Ban của Hội LHPN Hà Nội; các đồng chí Lãnh đạo các phòng ban, ngành, đoàn thể của Quận; các đồng chí đại diện lãnh đạo UBND, Trưởng Công an các phường; các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở và 28 tập thể, cá nhân được khen thưởng thuộc 14 phường về dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Công an Quận đã trình bày báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về "Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội". Hàng năm, Hội LHPN Quận đã phối hợp với Công an Quận xây dựng kế hoạch, triển khai các nội dung về thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 09/CP, Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống buôn bán người và các phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không – 3 sạch". Chỉ đạo cơ sở chủ động rà soát, lập danh sách thanh thiếu niên hư, chậm tiến trên địa bàn để phân công cán bộ Hội giúp đỡ từ 40 đến 50 thanh thiếu niên chậm tiến tiến bộ, có lối sống lành mạnh; giúp đỡ 03 đến 5 phụ nữ mại dâm hoàn lương hòa nhập với cộng đồng; giúp đỡ từ 45 đến 55 trường hợp chồng, con cán bộ hội viên sau cai 01 năm trở lên không tái nghiện. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc trong cộng đồng và những khó khăn của các gia đình hội viên có người thân mắc nghiện, vi phạm TNXH. Qua đó, các cấp Hội đã góp phần xây dựng và đảm bảo ANTT trên địa bàn Quận.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Hội LHPN Quận đã trình bày báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Nghị định Nghị định 56-NĐ/2012/NĐ-CP của Chính phủ về "Quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND các cấp bảo đảm cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý nhà nước". Báo cáo đánh giá, qua 5 năm việc thực hiện Nghị định 56/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ, được sự quan tâm, chỉ đạo của Quận uỷ, cấp ủy cơ sở, sự phối hợp của chính quyền, các phòng, ban, ngành, ngành đoàn thể tạo mọi điều kiện cho Hội LHPN được thực hiện vai trò của tổ chức Hội trong tham gia quản lý nhà nước. Hội LHPN từ quận tới cơ sở đã chủ động trong công tác tuyên truyền, tập huấn các nội dung của Nghị định tới cán bộ Hội cơ sở, phát huy vai trò của tổ chức Hội trong công tác thu hút, tập hợp hội viên phụ nữ thực hiện tốt các nhiệm vụ, các phong trào thi đua của Hội và các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Qua 5 năm thực hiện, mối quan hệ giữa chính quyền, ngành, đoàn thể ngày càng thể hiện gắn bó, chặt chẽ, hỗ trợ cho các cấp Hội thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và chương trình công tác trọng tâm của Hội đề ra, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội trong những năm qua.

Tại hội nghị đã có 05 ý kiến phát biểu tham luận minh hoạ làm rõ hơn các kết quả đạt được qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Bộ Công an và Hội LHPN Việt Nam và Nghị định 56 của Chính phủ. Đồng thời các đại biểu cũng nêu rõ những hạn chế cần khắc phục, đưa ra những biện pháp giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội và đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư thường trực Quận uỷ đã ghi nhận các kết quả đạt được của các cấp Hội phụ nữ, công an từ Quận tới cơ sở trong tổ chức thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01, các kết quả trong việc thực hiện Nghị định 56 của Chính phủ.

Đ/c Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đ/c Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư thường trực Quận uỷ phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng thời các đồng chí cũng chỉ đạo, định hướng các nội dung cần thực hiện trong thời gian tới:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt những nội dung Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Bộ Công an và Hội LHPN Việt Nam về "Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội" và Nghị định 56-NĐ/2012/NĐ-CP của Chính phủ về "Quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND các cấp bảo đảm cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý nhà nước".

2. Tiếp tục tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Hội phụ nữ và Công an từ Quận tới cơ sở đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch.

3. Cần định kỳ 6 tháng, 1 năm tiến hành đánh giá việc tổ chức thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 và Nghị định 56.

4. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động của các chi hội phụ nữ, củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh./.

Tại hội nghị sơ kết, 14 tập thể và 14 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 "Về quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội" được UBND Quận tặng giấy khen.

Một số hình ảnh các đồng chí Lãnh đạo Thành phố và Quận trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu: