Đảng - đoàn thể

Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh cơ sở năm 2017
Ngày đăng 23/08/2017 | 08:51  | Lượt xem: 3384

Ngày 22/8/2017, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Long Biên, Hội Cựu chiến binh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Long Biên tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh cơ sở năm 2017

Căn cứ vào Biểu kế hoạch ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Quận ủy Long Biên về việc Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức khối Đảng, đoàn thể quận năm 2017 và Công văn số 98-CV/TTBDCT ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận ủy Long Biên về  tiến độ, thời gian đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức khối Đảng, đoàn thể quận;

Thực hiện Kế hoạch công tác Hội Cựu chiến binh quận Long Biên năm 2017. Thường trực Hội Cựu chiến binh quận Long Biên phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận mở lớp tập huấn: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh cơ sở năm 2017 nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ làm công tác Hội Cựu chiến binh để đáp ứng với yêu cầu công tác Hội trong giai đoạn hiện nay.

Dự lớp tập huấn có đồng chí Trần Minh Hạnh – Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Long Biên; đồng chí Nguyễn Tiến Quảng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Long Biên, các đồng chí trong Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Quận; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh các cơ sở và 385 học viên là các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, chi hội trưởng các Hội cơ sở.

Ngay sau phần khai mạc, đồng chí Nguyễn Tiến Quảng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Long Biên đã trực tiếp phổ biến 3 Chương trình trọng tâm công tác Hội Cựu chiến binh quận Long Biên nhiệm kỳ 2017-2022 và báo cáo một số tình hình thời sự. Ngoài ra lớp tập huấn các học viên còn được đồng chí Nguyễn Văn Lực - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Long Biên phổ biến về Chuyên đề 01/CĐ-CCB của Hội Cựu chiến binh quận Long Biên về Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Chi hội Cựu chiến binh cơ sở quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020.

Thông qua lớp tập huấn, sau phần phổ biến của các đồng chí báo cáo viên các đồng chí đội ngũ cán bộ chủ chốt Hội Cựu chiến binh từ quận đến cơ sở đã hiểu và nắm vững các nội dung tập huấn. Sau 01 ngày tập huấn, các học viên đã học tập nghiêm túc và thu được kết quả cao.