Đảng - đoàn thể

Hội nghị tuyên truyền chủ đề năm 2018 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; “Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp”
Ngày đăng 13/03/2018 | 16:02  | Lượt xem: 1238

Sáng 13/3/2018, tại Hội trường tầng 2 Khu liên cơ, UBND quận, Ban Tuyên giáo quận ủy phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận tổ chức hội nghị tuyên truyền chủ đề năm 2018 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; “Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp”

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên có đồng chí Nguyễn Thế Thạch - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo quận ủy. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Kim Định - QUV, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận; đồng chí Nguyễn Hữu Lâm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo quận ủy; Cộng tác viên dư luận xã hội quận; Phó bí thư thường trực, cán bộ phụ trách công tác Tuyên giáo Đảng ủy 14 phường; Bí thư các chi bộ tổ dân phố; đại diện lãnh đạo của các chi, đảng bộ hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp.


Đ/c Nguyễn Thế Thạch - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo quận ủy báo cáo viên tại hội nghị

Sau phần khai mạc, đồng chí Nguyễn Thế Thạch - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo quận ủy đã định hướng, tuyên truyền chủ đề công tác năm 2018 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; “Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp”, tập trung một số nội dung cụ thể như sau:

Về thực hiện chủ đề năm 2018 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, quận Long Biên tập trung kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của đội ngũ lãnh đạo; năng lực và chất lượng công việc của đội ngũ CBCCVC. Việc thực hiện được triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở gắn với trách nhiệm từng cá nhân, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Trong đó lựa chọn một số nhiệm vụ trọng tâm  triển khai sâu, kiểm soát, đánh giá định kì nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thực thi công vụ của đội ngũ CBCCVC. Nội dung: thứ nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo (rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc, phân công NV; duy trì, nâng cao chất lượng xây dựng KH, lịch công tác, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo KH; rà soát, điều chỉnh các quy trình nội bộ); thứ hai là, kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy; thứ ba là, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC; thứ tư là, triển khai, thực hiện đồng bộ chỉ số CCHC; thứ năm là, nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân.

Về thực hiện chủ đề “Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp”: nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét và bền vững về cảnh quan, môi trường; xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong từng cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư; nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, tạo sự lan tỏa thông qua các mô hình hiệu quả. Xác định rõ các công việc, trách nhiệm và nguồn lực thực hiện đảm bảo khả thi. Người đứng đầu các đơn vị, địa phương chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp với địa bàn để đạt được hiệu quả cao nhất. Nội dung tuyên truyền chủ trương, các nhiệm vụ giải pháp để thực hiện chủ đề “Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp”, với các tiêu chí xanh, sạch, đẹp; về các mô hình, cách làm hay sáng tạo trong thực hiện; trách nhiệm của các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Đặc biệt là trách nhiệm của mỗi người dân Long Biên trong việc thực hiện chủ đề “Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp”.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Thạch - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo quận ủy đề nghị các cấp ủy đảng cơ sở căn cứ kế hoạch định hướng chung của quận cụ thể hóa các nội dung triển khai phù hợp với thực tiễn đơn vị, đảm bảo phát huy vai trò của nhân dân trong việc tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong việc đẩy mạnh xây dựng nếp sống “Người Long Biên, Hà Nội thanh lịch - văn minh”, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2018 “Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp”, thiết thực hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập quận.

 

Toàn cảnh hội nghị

Thông qua hội nghị đã kịp thời cung cấp những thông tin giúp các báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, cộng tác viên dư luận xã hội quận có đầy đủ thông tin về chủ trương, kế hoạch của quận nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân.