Đảng - đoàn thể

Triển khai kế hoạch giám sát của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội quận đối với cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Nghị quyết TW 4, Chỉ thị 05
Ngày đăng 15/03/2018 | 15:05  | Lượt xem: 1505

Chiều ngày 14/3/2018, tại phòng họp số 02, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phối hợp với các đoàn thể chính trị quận tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch giám sát của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội quận đối với cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Nghị quyết TW 4, Chỉ thị 05 và bộ qui tắc ứng xử của cán bộ, công chức người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Thắng – Phó bí thư Thường trực quận ủy; đồng chí Ngô Mạnh Điềm – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận; các đồng chí UVTV, Trưởng các ban Đảng, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận.

Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua nội dung chương trình hội nghị, đồng chí Ngô Thanh Xuân – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận thông qua Kế hoạch liên tịch giám sát thực hiện Nghị quyết TW4, Chỉ thị 05, bộ qui tắc ứng xử trên địa bàn quận Long Biên; thông báo phân công MTTQ, các đoàn thể chính trị quận giám sát kèm theo danh sách 112 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ quận ủy quản lý hiện đang công tác tại cơ quan Dân, Đảng; cơ quan UBND quận.

Tiếp theo đồng chí Phó bí thư Thường trực quận ủy chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị quận triển khai theo kế hoạch có kết quả; Hướng dẫn MTTQ, các đoàn thể phường triển khai đồng bộ, cách làm thống nhất và có kết quả.

Đảng ủy cơ quan UBND quận quán triệt tới Bí thư các chi bộ, Trưởng phòng vắng mặt tại hội nghị hôm nay.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận tiếp thu chỉnh sửa kế hoạch liên tịch giám sát, hướng dẫn bám vào quy định 124 của Trung ương đảng. Chỉnh sửa thông báo phân công giám sát theo hướng MTTQ quận là cơ quan đầu mối tổng hợp của đoàn thể chính trị quận. Thống nhất với các đoàn thể quận về phương pháp, cách thức giám sát, tổng hợp kết quả giám sát; Hướng dẫn MTTQ phường triển khai thống nhất, đồng bộ.

Việc thông tin, báo cáo thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch, quy định./.

Đ/c Ngô Mạnh Điềm - UVBTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ quận phát biểu tại hội nghị
Đ/c Nguyễn Thế Thạch - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Quận uỷ phát biểu tại hội nghị