Đảng - đoàn thể

Hội LHPN Quận tổ chức tập huấn tuyên truyền viên pháp luật nội dung cơ bản của Luật trợ giúp pháp lý
Ngày đăng 20/03/2018 | 17:53  | Lượt xem: 730

Sáng ngày 20/3/2018, tại hội trường UBND phường Việt Hưng, Hội LHPN Quận tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền viên pháp luật một số nội dung cơ bản của Luật trợ giúp pháp lý và hướng dẫn triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền. giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” năm 2018

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên cho hội nghị tập huấn có đồng chí Dương Thị Lý Anh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban chính sách- luật pháp Hội LHPN Thành phố Hà Nội; dự hội nghị có đồng chí Lưu Thị Hà – Quận ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Quận, cán bộ chuyên trách Hội LHPN Quận, các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội LHPN cơ sở và trên 250 tuyên truyền viên pháp luật, chi hội trưởng phụ nữ thuộc các cơ sở Hội tham dự.

Luật Trợ giúp pháp lý được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2017 thay thế cho Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006; Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 12/7/2017 (Lệnh số 11/2017/L-CTN), Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Tại hội nghị, báo cáo viên đã cung cấp những điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL), cụ thể như: Luật đã có sự phân biệt TGPL và dịch vụ pháp lý thiện nguyện của các tổ chức xã hội; mở rộng diện người được TGPL; bổ sung nguồn tài chính cho công tác TGPL; nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL; nâng cao vai trò của Sở Tư pháp; tập trung thực hiện vụ việc TGPL; tạo thuận lợi hơn cho người được TGPL; tăng cường trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với hoạt động TGPL.

 

Đồng chí Báo cáo viên truyền đạt nội dung tại hội nghị tập huấn

Sau phần tập huấn về nội dung cơ bản của Luật TGPL, đồng chí Trưởng Ban chính sách - luật pháp Thành Hội đã hướng dẫn những nội dung thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” năm 2018 và đề nghị các cấp Hội triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu, mục đích, yêu cầu đề ra.

Qua hội nghị tập huấn, các cán bộ Hội, tuyên truyền viên pháp luật của Hội phụ nữ đã được trang bị những kiến thức, nội dung cơ bản của Luật TGPL và nắm rõ những nội dung thực hiện Đề án “Tuyên truyền. giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ”. Từ đó, cán bộ Hội cơ sở tuyên truyền, vận động chị em phụ nữ thực hiện có hiệu quả các nội dung Đề án, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước./.