Đảng - đoàn thể

Thành ủy Hà Nội khảo sát việc thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 26/03/2018 | 10:44  | Lượt xem: 1548

Thực hiện Kế hoạch số 77-KH/TU, ngày 13/02/2018 của Thành ủy về tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố và các cấp ủy trực thuộc; Kế hoạch số 29-KH/BCĐ, ngày 06/3/2018 về tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVI), ngày 26/4/2016 về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020".

Sáng 26/3/2018, đồng chí Vũ Hồng Khanh - UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, Trưởng đoàn khảo sát số 1 của Thành ủy chủ trì buổi làm việc với Quận ủy Long Biên. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí thành viên đoàn khảo sát số 1 là lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng và Thanh tra Thành phố.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; Trưởng một số phòng, ban và lãnh đạo các ngành nội chính của Quận tiếp đoàn.

Đ/c Vũ Hồng Khanh - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN Thành phố Hà Nội, Trưởng đoàn khảo sát định hướng nội dung buổi làm việc

Nội dung buổi khảo sát tại Quận tập trung đánh giá kết quả quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy và các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các cấp ủy, tổ chức đảng. Trong đó tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng; vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu; việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí; phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng như vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời, đoàn khảo sát cũng yêu cầu Quận chỉ rõ những ưu, khuyết điểm, tồn tại, nguyên nhân cũng như bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện; lắng nghe một số mô hình, cách làm hay của Quận đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Theo dự kiến, đoàn khảo sát số 1 của Thành ủy sẽ làm việc với Quận trong sáng 26/3/2018. Trước đó, đoàn khảo sát đã làm việc với Huyện ủy Đan Phượng và Huyện ủy Gia Lâm trong 2 ngày 21 và 22/3/2018.

Toàn cảnh buổi làm việc