Đảng - đoàn thể

Hội thảo xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị
Ngày đăng 27/03/2018 | 10:14  | Lượt xem: 1729

Thực hiện Kết luận số 22-KL/TW, ngày 07/11/2017 của Bộ Chính trị về “Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 -2020”; Kế hoạch số 03-KH/BCĐ của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Ngày 27/3/2018, đồng chí Vũ Đức Bảo - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Tổ trưởng tổ soạn thảo đề án của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội chủ trì buổi làm việc với Quận Long Biên.

Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Trọng Thừa - Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí thành viên tổ soạn thảo là lãnh đạo Vụ chính quyền địa phương, Vụ tổ chức biên chế - Bộ Nội vụ; lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy; giám đốc Sở Nội vụ; Chánh Văn phòng HĐND, UBND Thành phố Hà Nội cùng một số đồng chí cán bộ, chuyên viên Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước - Bộ Nội vụ và Viện nghiên cứu Kinh tế - xã hội Thành phố.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy tiếp đoàn. Cùng dự có các đồng chí Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND; Trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể CT-XH Quận; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 14 phường.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa và Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo

định hướng nội dung buổi làm việc

Trước khi tiến hành khảo sát tại Quận, Ban Tổ chức Thành ủy đã có công văn số 2372 và 2379-CV/BTCTU, ngày 13 và 14/3/2018 chỉ đạo các quận, huyện, thị xã báo cáo đánh giá thực trạng, mô hình, tổ chức hoạt động, mối quan hệ của địa phương, cơ quan phục vụ xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa và Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo nhấn mạnh mục đích cuộc khảo sát nhằm tọa đàm, trao đổi về thực trạng tổ chức, hoạt động của chính quyền quận, thị xã của thành phố Hà Nội; rút ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế về tổ chức và hoạt động của chính quyền theo quy định của pháp luật hiện hành. Từ đó, đề xuất, kiến nghị những chủ trương, giải pháp đổi mới, hoàn thiện tổ chức và hoạt động cũng như cơ chế vận hành của chính quyền trong điều kiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nội dung buổi khảo sát tại Quận tập trung đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và thực trạng hoạt động của chính quyền quận, phường cũng như mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội với HĐND, UBND quận, phường trên địa bàn quận Long Biên. Những bất cập trong cơ chế, chính sách phân cấp quản lý. Đồng thời, đoàn khảo sát cũng yêu cầu Quận chỉ rõ những ưu, khuyết điểm, tồn tại, nguyên nhân cũng như kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện; lắng nghe một số mô hình, cách làm hiệu quả của Quận.

Toàn cảnh buổi làm việc