Đảng - đoàn thể

Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam cho nữ thanh niên
Ngày đăng 30/09/2015 | 07:51  | Lượt xem: 829

Ngày 19/9/2015, tại Nhà văn hóa phường Thượng Thanh, Hội Liên hiệp phụ nữ Quận (LHPN) phối hợp với Quận đoàn tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cho nữ thanh niên.

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên hội nghị có đồng chí Trần Thanh – Chuyên viên cao cấp Hội LHPN Thành phố Hà Nội. Dự hội nghị, có đồng chí Lưu Thị Hà – QUV, Chủ tịch Hội LHPN Quận, đồng chí Đinh Thị Việt Hà- Phó chủ tịch Hội LHPN Quận, đồng chí Phạm Thế Hùng – Phó Bí Thư Quận Đoàn; các đồng chí Bí thư, phó bí thư Đoàn cơ sở và trên 150  đoàn viên  thanh niên thuộc các cơ sở Đoàn trên địa bàn Quận.

Tại hội nghị, đồng chí báo cáo viên đã thông tin các nội dung về phẩm chất đạo đức truyền thống và phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; hướng dẫn chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng trong quá trình thực hiện tuyên truyền, giáo dục các phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam.

Các đại biểu dự hội nghị tuyên truyền

Qua buổi tuyên truyền, các nam nữ thanh niên đã hiểu rõ được sự cần thiết phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế với 04 phẩm chất "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang" ; xác định được các biện pháp phấn đấu rèn luyện để đạt được 4 phẩm chất đạo đức trong đội ngũ đoàn viên thanh niên; nắm được ý nghĩa quan trọng về vấn đề bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cho đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ trong giai đoạn hiện nay, thúc đẩy rèn luyện chuyển đổi hành vi của phụ nữ đặc biệt là giới trẻ trong cộng đồng xã hội góp phần giữ gìn, phát huy và xây dựng phẩm chất, tốt đẹp của con người Việt Nam./.