Đảng - đoàn thể

Giám sát việc thực hiện QCDC tại Trung tâm giáo dục thường xuyên Việt Hưng
Ngày đăng 13/07/2015 | 18:41  | Lượt xem: 414

Sáng 04/7/2014, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở quận tổ chức giám sát việc thực hiện QCDC tại Trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) Việt Hưng.


Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Liêm - Trưởng Ban Dân vận, Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở Quận; các đồng chí là thành viên đoàn giám sát theo quyết định số 890-QĐ/BCĐ của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở Quận; đồng chí Phạm Minh Hồng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; Ban giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban Thanh tra nhân dân và đại diện hội cha mẹ phụ huynh học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên Việt Hưng.

Đồng chí Lê Công Thành - Giám đốc trung tâm Giáo dục thường xuyên Việt Hưng đã báo cáo đoàn giám sát kết quả xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Ban giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Việt Hưng đã thực hiện xây dựng các quy chế, quy ước theo quy định và hướng dẫn của cấp trên. Thực hiện công khai 7 công việc cán bộ, giáo viên, người lao động biết; 8 việc cán bộ, giáo viên, người lao động được tham gia ý kiến và 5 việc cán bộ, giáo viên, người lao động được kiểm tra, giám sát. Thường xuyên thực hiện việc công khai về tài chính; công khai quyền lợi, chế độ, chính sách và việc đánh giá định kỳ đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên; công khai sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất, công tác tuyển dụng, nâng bậc lương, khen thưởng kỷ luật, đề bạt và các chế độ chính sách khác. Thực hiện tốt QCDC ở cơ sở nên trong năm học vừa qua trung tâm không có đơn thư khiếu nại, tố cáo; các ý kiến phản ánh đều được giải quyết kịp thời và thỏa đáng.

Các đồng chí thành viên đoàn giám sát đã có 4 ý kiến phát biểu, đánh giá kết quả đạt đạt được và góp ý vào những nội dung nhà trường thực hiện còn thiếu sót, chưa phù hợp để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung giúp cho trung tâm tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa QCDC những năm tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Văn Liêm - Trưởng Ban Dân vận, Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở Quận thay mặt đoàn giám sát phát biểu đánh giá ghi nhận những kết quả đạt được trong việc thực hiện QCDC. Tuy nhiên, để tiếp tục thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ trong thời gian tới, Ban giám đốc trung tâm Giáo dục thường xuyên Việt Hưng cần tiếp tục thực hiện tốt việc kiện toàn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban chỉ đạo; rà duyệt, điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy ước đã ban hành cho phù hợp với các quy định hiện hành; tiếp tục thực hiện tốt việc công khai theo quy định.

Đồng chí Giám đốc trung tâm Giáo dục thường xuyên Việt Hưng đã tiếp thu ý kiến của các đồng chí thành viên đoàn giám sát, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo QCDC ở cơ sở Quận, Trưởng đoàn giám sát, đồng chí khẳng định trung tâm sẽ tập trung thực hiện tốt hơn QCDC ở cơ sở những năm tiếp theo.