Đảng - đoàn thể

Lớp học tập chính trị hè cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên trên năm 2014.
Ngày đăng 13/07/2015 | 18:41  | Lượt xem: 493

Từ 22-27/7/2014, Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị và phòng Giáo dục – Đào tạo Quận tổ chức 06 lớp học tập chính trị hè cho 2.379 cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên trên địa bàn Quận năm 2014.

Từ 22-27/7/2014, Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị và phòng Giáo dục – Đào tạo Quận tổ chức 06 lớp học tập chính trị hè cho 2.379 cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên trên địa bàn Quận năm 2014.

Thực hiện Kế hoạch số 200-KH/QU, ngày 24/6/2014 của Quận ủy về "Tổ chức học tập chính trị hè cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên trên địa bàn Quận - năm 2014"; nhằm trang bị và nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên trên địa bàn Quận; Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị và phòng Giáo dục – Đào tạo Quận tổ chức lớp học tập chính trị hè năm 2014.


Đến dự và trực tiếp làm báo cáo viên có đồng chí Trần Thị Vân Anh - Phó Bí thư Quận ủy; PGS.TS Ngô Quang Thạo - Nguyên Vụ trưởng, Thành viên Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phạm Ngọc – Trưởng phòng GDLLCT, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Tham gia học tập có 2.379 đồng chí là lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục - Đào tạo Quận; cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên của các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT và dạy nghề trên địa bàn Quận.
 
Khai mạc lớp học, các đồng chí lãnh đạo đã khẳng định đây là công việc thường niên, nhằm giúp các đồng chí cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng; quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời đề nghị các học viên nghiêm túc thực hiện quy định của lớp học. 

 
Tại lớp học, các học viên đã được nghe báo cáo viên Trung ương và Thành phố quán triệt những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); trong đó đi sâu quán triệt Nghị quyết về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"; Nghị quyết về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước" và một số thông tin về tình hình biển, đảo trong thời gian hiện nay.
 
Cũng tại lớp học, đồng chí Trần Thị Vân Anh – Phó Bí thư Quận ủy trao đổi về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn Quận trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy đối với ngành Giáo dục – Đào tạo Quận.
 
Cuối buổi học, đồng chí Phạm Thị Minh Hồng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy tổng kết lớp, đánh giá những ưu điểm, hạn chế của từng lớp trong quá trình học tập. Kết thúc lớp học, các học viên viết thu hoạch về những nội dung đã được học.
 
Lớp học tập chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên trên địa bàn Quận năm 2014 được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định.

Toàn cảnh lớp học
 
 Phạm Thị Minh Hồng