Đảng - đoàn thể

Đoàn cán bộ Ban Tổ chức Trung ương khảo sát tại Đảng bộ quận Long Biên.
Ngày đăng 13/07/2015 | 18:41  | Lượt xem: 466

Sáng 23/7/2014, Đoàn cán bộ Ban Tổ chức Trung ương tiến hành khảo sát về kết quả thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW, Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW; tình hình sinh hoạt của đảng viên là cán bộ hưu trí tại Đảng bộ quận Long Biên.

Sáng 23/7/2014, Đoàn cán bộ Ban Tổ chức Trung ương tiến hành khảo sát về kết quả thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW, Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW; tình hình sinh hoạt của đảng viên là cán bộ hưu trí tại Đảng bộ quận Long Biên.

Đoàn cán bộ Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Nguyễn Quang Dung - Vụ trưởng Vụ Đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn. Dự làm việc có đồng chí Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Phan Chu Đức - Thành uỷ viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ, đồng chí Vũ Đức Bảo - Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND Quận; cùng dự làm việc có các đồng chí Phó Bí thư, Uỷ viên thường vụ Quận uỷ.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành khảo sát về kết quả thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị về đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; kết quả thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW, ngày 30/01/2013 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thí điểm kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng; tình hình sinh hoạt của đảng viên là cán bộ hưu trí tại Đảng bộ quận Long Biên

Hội nghị đã nghe báo cáo của Ban Thường vụ Quận uỷ kết quả thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW, Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW, tình hình sinh hoạt của đảng viên là cán bộ hưu trí tại Đảng bộ Quận; tập trung thảo luận những kết quả nổi bật, những hạn chế, kiến nghị đề xuất trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW; Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW; tình hình sinh hoạt của đảng viên là cán bộ hưu trí tại Đảng bộ Quận.
 

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Dung - Vụ trưởng Vụ Đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương,Trưởng đoàn khảo sát đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ Quận ủy Long Biên trong việc thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW, Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW; chất lượng sinh hoạt của đảng viên là cán bộ hưu trí tại Đảng bộ quận Long Biên. Công tác chuẩn bị báo cáo phục vụ khảo sát được đơn vị chuẩn bị tốt, đáp ứng yêu cầu nội dung khảo sát, các ý kiến thảo luận tại hội nghị chất lượng. Đồng chí trưởng đoàn khảo sát đã ghi nhận các kiến nghị đề xuất của Ban Thường vụ Quận uỷ nhằm thực hiện tốt Quy định số 76-QĐ/TW, Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW; nâng cao chất lượng sinh hoạt của đảng viên là cán bộ hưu trí trong thời gian tới. Buổi làm việc của đoàn khảo sát Ban tổ chức Trung ương đã thành công tốt đẹp.

 Hoàng Văn Quất