Đảng - đoàn thể

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Long Biên ký kết tại cụm thi đua số 1 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
Ngày đăng 06/02/2020 | 14:46  | Lượt xem: 309

Chiều ngày 05/2/2020, tại phòng họp tầng 3 trụ sở Quận ủy Đống Đa số 59 phố Hoàng Cầu, quận Hai Đống Đa, Hà Nội. Thực hiện kế hoạch số 37/KH-MTTQ-BTT, ngày 20/1/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về công tác thi đua khen thưởng năm 2020. Cụm thi đua số 01 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội (Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa làm cụm trưởng, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiến làm cụm Phó)

Dự hội nghị triển khai công tác thi đua của cụm có đồng chí Nguyễn Lan Hương – Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phụ trách cụm; đồng chí Hà Minh Hải – Thành ủy viên, Bí thư quận ủy Đống Đa, đại diện lãnh đạo các ban, Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Chủ tịch, Phó chủ tịch, cán bộ phụ trách công tác thi đua của MTTQ 06 quận (Đống Đa, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Long Biên, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai)

Tại hội nghị cụm phó thi đua trình bày kế hoạch hoạt động thi đua khen thưởng, Dự thảo quy chế tổ chức hoạt động cụm thi đua, nội dung giao ước thi đua khen thưởng năm 2020 của cụm thi đua số 01 Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận thuộc thành phố Hà Nội. Các đại biểu dự hội nghị cơ bản thống nhất với nội dung trình bày và góp ý sửa tít kế hoạch, bổ sung chuyên đề, thời gian, chỉ tiêu phát động thi đua, giao ước thi đua gọn hơn nên có chỉ tiêu cụ thể

Đồng chí Nguyễn Lan Hương – Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phụ trách cụm; đồng chí Hà Minh Hải – Thành ủy viên, Bí thư quận ủy Đống Đa phát biểu đề nghị chỉnh sửa quy chế phù hợp với cụm, Kế hoạch thi đua nội dung, có định lượng cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của thành phố, hệ thống MTTQ coi trọng chất lượng, hiệu quả, lưu ý phương thức tổ chức tôn trọng, đoàn kết, học hỏi…khuyến khích sáng tạo, đổi mới, đặc thù yêu cầu các đơn vị thi đua trong cụm tích cực, chủ động phát huy kết quả thi đua năm 2019 để đạt kết quả thi đua cao nhất theo quy chế, trước mắt quan tâm công tác Đại hội Đảng các cấp; Vận động quỹ Vì Biển Đảo Việt Nam, hội nghị Nhân dân đạt kết quả cao. Các Ban, Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội theo dõi, hướng dẫn, đánh giá thi đua các quận khách quan, dân chủ để thúc đẩy phong trào thi đua của cụm, thành phố

 Tiếp theo các đơn vị tiến hành ký kết thi đua có sự chứng kiến của đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phụ trách cụm; lãnh đạo quận Đống Đa đại diện lãnh đạo các ban, Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội ./.