Đảng - đoàn thể

Hội nghị giao ban tiến độ tổ chức Đại hội đảng cơ sở
Ngày đăng 10/02/2020 | 15:39  | Lượt xem: 547

Sáng ngày 10/02/2020, tại Phòng họp số 1 - Trụ sở Quận ủy, Quận ủy Long Biên tổ chức giao ban tiến độ tổ chức Đại hội đảng cơ sở.

Đồng chí Đường Hoài Nam - Phó bí thư thường trực Quận ủy chủ trì Hội nghị; dự Hội nghị có các đồng chí Tổ trưởng, thư ký các tổ công tác chỉ đạo Đại hội của Quận.

Đ/c Đường Hoài Nam - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Vũ Thị Thân - UVTV, Trưởng ban Tổ chức Quận uỷ báo cáo tiến độ Đại hội đảng cơ sở; dự thảo Hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện công tác nhân sự đại hội đảng cơ sở. Trong thời gian qua, các tổ công tác chỉ đạo đại hội đã bám Kế hoạch, các văn bản chỉ đạo Đại hội để chỉ đạo đại hội cấp sơ sở cơ bản đảm bảo tiến độ; thực hiện nghiêm túc phân công nhiệm vụ thành viên tổ công tác; giao ban tiến độ; làm việc với từng TCCS Đảng, nhất là những nơi có khó khăn, vướng mắc; tập trung chỉ đạo đại hội điểm đối với 03 TCCS Đảng. Các cấp ủy cơ sở đã bám sát kế hoạch, các văn bản của Quận để cụ thể hóa, triển khai ở cấp mình (50/50 tổ chức cơ sở đảng đã triển khai các nội dung chuẩn bị Đại hội, 14/14 Đảng ủy phường và các Đảng bộ khác đã ban hành hướng dẫn, hệ thống biểu mẫu chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc);

Tính đến ngày 10/02/2020, 51/594 chi bộ trực thuộc Đảng ủy đã đại hội xong, trong đó, 100% các chi bộ thuộc 02 Đảng bộ tổ chức đại hội điểm đại hội xong; 14/14 Đảng ủy phường chỉ đạo đại hội điểm chi bộ trực thuộc để rút kinh nghiệm, chỉ đạo đại hội các chi bộ còn lại.

Tại hội nghị, đã có 07 ý kiến của đại biểu phân tích những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc chỉ đạo đại hội đảng cơ sở và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đường Hoài Nam - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ yêu cầu:

1. Các tổ công tác chỉ đạo Đại hội đảng cơ sở tiếp tục bám sát Kế hoạch 198-KH/QU của Quận ủy để hướng dẫn cơ sở tổ chức Đại hội đảm bảo tiến độ thời gian; kịp thời phát hiện và đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

2. Giao Văn phòng Quận ủy phối hợp với Ban Tổ chức Quận ủy, các Ban xây dựng Đảng Quận ủy tham mưu ban hành hướng dẫn trình tự thủ tục nhân sự cấp ủy, UBKT; trang trí khánh tiết, thể thức văn bản trong Đại hội.

3. Các tổ công tác thực hiện chế độ báo cáo tiến độ vào thứ 6 hằng tuần về Ban Tổ chức Quận ủy; thực hiện giao ban các tổ công tác 02 tuần/01 lần./.

Toàn cảnh Hội nghị