Đảng - đoàn thể

Thường trực Hội Cựu chiến binh Quận làm việc với Hội CCB phường Long Biên và Sài Đồng
Ngày đăng 17/02/2020 | 15:47  | Lượt xem: 405

Ngày 14/02/2020, Thường trực Hội Cựu chiến binh quận đã làm việc với Hội Cựu chiến binh phường Long Biên và phường Sài Đồng về việc triển khai kế hoạch công tác năm 2020; định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Tiến Quảng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Thường trực Quận Hội; đại diện lãnh đạo Đảng ủy; Ban Thường vụ Hội CCB phường Long Biên và Sài Đồng.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đây cũng là năm Hội CCB các cấp tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022, đồng thời tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đất nước và Thủ đô. Xác định rõ các nội dung, Hội Cựu chiến binh 2 phường đã căn cứ kế hoạch năm của Quận Hội, xây dựng kế hoạch và tiến độ thực hiện cụ thể triển khai đến 100% các chi hội trực thuộc. Đồng thời, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy và tình hình thực tế của địa phương, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn ngay từ những tháng đầu năm, nhất là việc chăm lo cho hội viên, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn dịp tết nguyên đán Canh Tý 2020; công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 cũng như phối hợp thực hiện Chủ đề năm 2020 của Quận về "Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh"; Chuyên đề "Toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn quận".

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã tập trung làm rõ hơn những kết quả đạt được trong năm 2019 và những tháng đầu năm 2020, đồng thời đề xuất một số nội dung trọng tâm, kiến nghị một số vướng mắc với Quận Hội trong việc tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022 thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB Quận và cơ sở.

Đánh giá cao những kết quả hoạt động của 2 Hội cơ sở trong thời gian qua, Thường trực Hội CCB Quận đề nghị lãnh đạo Hội cơ sở tiếp tục chủ động, thực hiện tốt định hướng của Quận Hội, Đảng ủy phường, phấn đấu hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ năm 2020, trong đó, tập trung các nội dung trọng tâm sau:

- Tổ chức thành công hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022 thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB cơ sở. Đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực; đánh giá sâu kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ sau nửa nhiệm kỳ. Phân tích chỉ tiêu chưa đạt được, có giải pháp để hoàn thành đồng thời bổ sung các chỉ tiêu, nhiệm vụ nửa nhiệm kỳ còn lại cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Phối hợp tham gia tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tuyên truyền, quán triệt hội viên là đảng viên tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng; tích cực tham gia vào chi ủy tổ dân phố nơi cư trú.

- Duy trì, đồng thời tham mưu Đảng ủy, chính quyền xây dựng những mô hình, cách làm mới trong Hội, chi hội, hội viên để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chủ đề 2020 của Quận "Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp" và Chuyên đề "Toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn quận".

- Tích cực tham gia công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 theo chỉ đạo của Quận và phường.

Đồng thời, khuyến khích toàn thể cán bộ, hội viên toàn hội hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước.