Đảng - đoàn thể

Giao ban chuyên đề công tác Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quí I năm 2020
Ngày đăng 21/02/2020 | 16:56  | Lượt xem: 386

Sáng ngày 21/2/2020, tại phòng họp số 2 Quận ủy Long Biên, thực hiện chương trình công tác năm 2020. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề công tác MTTQ quí I

Sáng ngày 21/2/2020, tại phòng họp số 2 Quận ủy Long Biên, thực hiện chương trình công tác năm 2020. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề công tác MTTQ quí I.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, các đồng chí Phó chủ tịch, Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên, Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ các phường.

Tại hội nghị các đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ quận báo cáo những tồn tại bất cập trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của mảng dân chủ pháp luật. Công tác phong trào thực hiện các cuộc vận động…của năm 2019, những nội dung trọng tâm triển khai năm 2020 và một số công việc trước mắt về phòng chống dịch Covid-19, giám sát VSMT, hoạt động Câu lạc bộ tình nguyện vì môi trường,  vận động quỹ vì biển đảo Việt Nam, hội nghị đại biểu Nhân dân, quản lý quỹ vì người nghèo … xin ý kiến về việc thành lập Ban tư vấn dân chủ pháp luật, văn hóa xã hội của MTTQ phường.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận gợi ý về tổ chức bộ máy hoạt động của Ban TTND, GSĐTCCĐ; Hoạt động của Trưởng Ban công tác Mặt trận kiêm Bí thư chi bộ; thực hiện 2 quy trình nội bộ về giám sát chuyên đề và phản biện xã hội; triển khai hoạt động chủ để năm 2020 của quận; công tác Tôn giáo năm 2020…

Hội nghị có 8 lượt ý kiến; các ý kiến đều đồng tình vể sự cần thiết tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề, nội báo cáo và có một số đề nghị về việc xây dựng kế hoạch còn chậm; bất cập thực hiện đề án 15 của Quận ủy về sắp xếp cán bộ không chuyên trách phường, tổ dân phố với tiến độ Đại hội chi bộ tổ dân phố; việc MTTQ rà soát tổng hợp sử dụng than tổ ong, chăn nuôi tại tổ dân phố; kinh phí hoạt động của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng chưa theo văn bản hướng dẫn; kinh phí khen thưởng có nội dung còn chậm; sớm triển khai Điều lệ MTTQ lần thứ IX; không thành lập ban tư vấn của phường… Các đồng chí Phó chủ tịch, Ủy viên Ban Thường trực trao đổi những nội dung các ý kiến cơ sở theo mảng công việc được phân công.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phát biểu ghi nhận tiếp thu ý kiến phản ánh của cơ sở và thống nhất một số nội dung trọng tâm:

- Mọi công việc của MTTQ Chủ tịch MTTQ chủ động báo cáo cấp ủy, thống nhất phối hợp với chính quyền

- Xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn năm cần chủ động sớm hơn nữa

- Ban hành tiêu chí thi đua theo tiêu chí chung của quận trong tháng 3/2020

- Phối hợp duy trì hoạt động các Câu lạc bộ tình nguyện vì môi trường theo kế hoạch thực hiện chủ đề năm của quận cho phù hợp

- Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền năm 2020

- Các phường nắm bắt, phản ánh về bố trí kinh phí hoạt động GSĐTCCĐ

- Vận động quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” cố gắng đạt mức như năm 2019

Đề nghị các đồng chí Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận, Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ phường tích cực, chủ động hơn nữa tham mưu, triển khai, phối hợp để góp phần hoàn thành tốt chương trình công tác, kế hoach phối hợp năm 2020 là thiết thực góp phần chào mừng thành công Đại hội Đáng các cấp, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam năm 2020 ./.

Đ/c Vũ Thị Thành - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên chủ trì hội nghị