Đảng - đoàn thể

Giao ban tiến độ tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp
Ngày đăng 26/02/2020 | 20:29  | Lượt xem: 411

Chiều ngày 26/02/2020, tại Hội trường Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên tổ chức giao ban tiến độ tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp.

Đồng chí Đường Hoài Nam - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy chủ trì Hội nghị; dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thu Hạnh - Chuyên viên chính Ban Tổ chức Thành ủy, cán bộ theo dõi quận; các đồng chí UVTV, Tổ trưởng các tổ công tác chỉ đạo đại hội; các đồng chí thành viên các tổ công tác; Bí thư Đảng ủy 14 phường, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Công an, Quân sự Quận.

Hội nghị đã nghe báo cáo tiến độ Đại hội Đảng cơ sở, hướng dẫn thực hiện quy trình nhân sự cấp ủy Đại hội Đảng cơ sở; quy trình nhân sự UBKT đảng ủy cơ sở; hướng dẫn thể thức văn bản đại hội cơ sở và dự thảo hướng dẫn kiện toàn chi bộ Tổ dân phố thuộc diện sáp nhập theo Nghị quyết của HĐND Thành phố. Theo báo cáo, đến ngày 26/02/2020, đã có 253/587 (43,1%) chi bộ trực thuộc 20 đảng ủy cơ sở đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đối với cấp cơ sở: Đại hội điểm Đảng bộ Tòa án nhân dân Quận đã tổ chức thành công vào ngày 20/02/2020. 02 đơn vị đại hội điểm còn lại là Chi bộ Kho bạc Nhà nước Long Biên dự kiến tổ chức ngày 04/3/2020 và Đảng bộ phường Gia Thụy dự kiến tổ chức ngày 11;12/3/2020. Các tổ chức cơ sở đảng còn lại đều dự kiến đại hội cơ sở trong tháng 4 và tháng 5/2020. 44/49 đã xây dựng xong dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo báo cáo kiểm điểm của cấp ủy cơ sở, đang chuẩn bị phương án nhân sự cấp ủy khóa mới, 05 TCCS đảng còn lại đang xây dựng dự thảo các báo cáo. Ngoài ra, có một số đơn vị có khó khăn như Đảng bộ Công ty cổ phần Cầu 12, Đảng bộ Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng 121 đã được Tổ công tác quan tâm, trực tiếp đôn đốc,hướng dẫn, chỉ đạo.

Thảo luận tại hội nghị, các đồng chí Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đạo Đại hội và các đồng chí Bí thư Đảng ủy phường đã phân tích, làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình chỉ đạo đại hội đảng cơ sở và việc sắp xếp các chi bộ Tổ dân phố thuộc diện sáp nhập theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội.

Đ/c Đường Hoài Nam - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy chủ trì Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đường Hoài Nam - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ yêu cầu trong thời gian tới cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Các Tổ công tác tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đảng tổ chức đại hội  đảm bảo tiến độ thời gian theo Kế hoạch số 198-KH/QU ngày 23/7/2019 của Quận ủy; kịp thời phát hiện và đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Quá trình chỉ đạo, chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong thực hiện quy trình nhân sự.

2. Cùng với việc tổ chức đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022, tiến hành sắp xếp, kiện toàn chi bộ Tổ dân phố theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sáp nhập tổ dân phố, gắn với sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố theo Đề án số 15-ĐA/QU ngày 27/9/2019 của Quận ủy, kiện toàn hệ thống chính trị tổ dân phố.

3. Duy trì chế độ giao ban của Thường trực Quận ủy với các tổ công tác; giao ban các tổ công tác với các cơ sở đảng; nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tiến độ đại hội.

Toàn cảnh Hội nghị