Đảng - đoàn thể

Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/02/2012 của Thành ủy Hà Nội
Ngày đăng 27/02/2020 | 17:54  | Lượt xem: 418

Sáng ngày 27/02/2020, tại Phòng họp số 2 -Trụ sở Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/02/2012 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2020.

Đồng chí Đường Hoài Nam - Phó bí thư thường trực Quận ủy chủ trì Hội nghị; dự Hội nghị có đại diện Phòng Ban - Ngành - Sở, Đảng bộ trực thuộc; Phòng Quận, huyện, Thị  - Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Quận ủy; Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Quận và Bí thư Đảng ủy 14 phường thuộc Quận.

Đ/c Đường Hoài Nam - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Vũ Thị Thân - UVTV, Trưởng ban Tổ chức Quận uỷ, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2012-2020. Theo đó, trong 8 năm qua,  Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên đã nghiêm túc triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09 của Thành ủy: thành lập Ban chỉ đạo cấp quận và phường, ban hành Chỉ thị của Quận ủy, Kế hoạch hằng năm để tổ chức thực hiện; coi trọng việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động và thành lập mới tổ chức đảng, đoàn thể. Giai đoạn 2012-2020, quận Long Biên đã thành lập được 61 chi bộ đảng, 173 tổ chức công đoàn, 104 tổ chức đoàn, Hội Liên hiệp thành niên, 37 chi hội phụ nữ trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Tại Hội nghị có 03 ý kiến phát biểu tham luận về kinh nghiệm , giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể nhân dân và thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trong thời gian tới. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đường Hoài Nam - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn Quận đã có nhiều đóng góp trong thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU giai đoạn 2012-2020, trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Quận, các phòng, ban, ngành, đoàn thể liên quan, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Quận và Đảng ủy 14 phường cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, vận động thuyết phục cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp và người lao động về tầm quan trọng của việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp;

2.Thực hiện tốt khảo sát, vận động thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp khi có đủ điều kiện.

 

 Đ/c Đường Hoài Nam - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU  giai đoạn 2012-2020