Đảng - đoàn thể

Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức việc thu, nộp, sử dụng Đảng phí năm 2019
Ngày đăng 06/03/2020 | 17:04  | Lượt xem: 312

Thực hiện Quyết định số 112,113-QĐ/UBKTQU ngày 06/02/2020 của UBKT Quận ủy, từ ngày 27/02/2020 – 06/03/2020, Đoàn kiểm tra do đồng chí Lưu Đắc Dũng – QUV, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Quận ủy làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức việc thu, nộp, sử dụng Đảng phí năm 2019 đối với Đảng ủy Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, Chi cục Thuế Quận Long Biên.

Qua nghiên cứu tài liệu hồ sơ, Đoàn kiểm tra đã trao đổi, hướng dẫn và chỉ ra cho Đảng ủy được kiểm tra nhận thấy rõ những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc thu, nộp, sử dụng Đảng phí. Đề nghị Đảng ủy Chi cục thuế quận Long Biên và Bệnh viện Tâm thần Hà Nội thường xuyên quán triệt, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc văn bản của các cấp trong việc thu, nộp, sử dụng đảng phí.

Trong thời gian tới, tăng cường công tác kiểm tra việc thu, nộp và sử dụng đảng phí của các chi bộ trực thuộc và nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được Đoàn Kiểm tra   chỉ ra./.

Một số hình ảnh tại hội nghị: