Đảng - đoàn thể

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố dự hội nghị đại biểu Nhân dân tổ dân phố quận Long Biên
Ngày đăng 11/03/2020 | 08:54  | Lượt xem: 303

Tối ngày 06/3/2020 đồng chí Nguyễn Sỹ Trường – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội dự hội nghị đại biểu Nhân dân tổ dân phố số 8,9 phường Thượng Thanh quận Long Biên. Cùng dự có chuyên viên Ban phong trào Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội; đồng chí Ngô Thanh Xuân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên, các đồng chí Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thượng Thanh

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 01/KHLT-UBND-UBMTTQ, ngày 30/01/2020 giữa Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Long Biên về việc tổ chức hội nghị đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2020.

Công tác chuẩn bị chu đáo, hội nghị diễn ra theo hướng dẫn với chủ đề chủ đề: Bàn việc nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc thực hiện chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh”, Nhân dân đến dự đông có nhiều ý kiến, hiến kế giải pháp để góp phần thực hiện tốt Chương trình hành động, nghị quyết hội nghị của tổ dân phố năm 2020. Hội nghị hiệp thương cử đại biểu dự hội nghị đại biểu Nhân dân cấp phường theo quyết định của Ban chỉ đạo phường, phần cuối hội nghị là ký kết giao ước thi đua giữa các chi hội đoàn thể, các liên gia tổ dân phố thể hiện quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết của hội nghị Nhân dân ./.